BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2016-2017
________
26 oktober 2016
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1084

de Cécile Thibaut (Ecolo-Groen)

aan de minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
________
Federale Openbare Dienst (FOD) Financiën - Sluiting van kantoren in Waalse en Brusselse gemeenten - Gevolgen voor de landelijke gemeenten - Gedececntraliseerde dienst - « Cockpitsysteem » - Publiciteit voor dat systeem
________
bewustmaking van de burgers
belastingaangifte
ministerie
belastingadministratie
________
26/10/2016Verzending vraag
9/12/2018Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2235
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1084 d.d. 26 oktober 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

Tussen september 2012 en september 2016 verdwenen in 32 Waalse en Brusselse gemeenten de kantoren van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Veertien andere kantoren zouden moeten sluiten tegen 2018, hetzij in totaal 46 kantoren in zes jaar tijd.

Er werd wel een plaatselijke dienst in de gemeenten opgericht om de burgers te helpen bij het invullen van hun belastingaangifte, maar de bevolking maakte zeer weinig gebruik van die dienst, vooral omdat over het bestaan van die dienst te weinig werd gecommuniceerd.

De gevolgen voor de landelijke regio's zijn rampzalig. De burgers zijn genoodzaakt tientallen kilometers af te leggen om naar een kantoor te gaan (zo zouden de inwoners van Vielsalm naar Bastogne moeten om hun vragen te stellen).

In 2016 kondigden uw diensten de oprichting van “cockpits” aan in sommige gemeenten, waar ambtenaren van Financiën enkele uren per dag aanwezig zouden zijn gedurende de periode waarin de belastingaangiften moeten worden ingediend. Die diensten blijken weinig succes te hebben gekend omdat de burgers onvoldoende waren ingelicht over het bestaan ervan.

Daarom de volgende vragen:

1) Welke kantoren zullen in 2017 worden gesloten?

2) In hoeveel en in welke gemeenten zal een gedecentraliseerde dienst worden opgericht? Wat zullen de precieze taken van die “cockpits” zijn?

3) Op welke manier zal het bestaan van die “cockpits” bekend worden gemaakt:

- via een vermelding in de belastingaangifte?

- via een vermelding op de website van de FOD Financiën?