BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
19 juli 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9636

de Ludo Sannen (sp.a)

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
het onderzoek en de klacht van de NMBS naar aanleiding van de aankoopprocedure van de Fyra
________
overheidsopdracht voor leveringen
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
snelvervoer
Nederland
toegang tot de rechtspleging
audit
overheidsopdrachten
________
19/7/2013Verzending vraag
1/10/2013Dossier gesloten
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3658
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9636 d.d. 19 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De NMBS, of ten minste CEO Descheemaecker, heeft zeer recent een klacht ingediend bij het parket over de aankoopprocedure van de Fyratrein. Het aankoopcontract werd zo'n tien jaar geleden ondertekend op 20 mei 2004.

Descheemaecker heeft een rapport besteld bij Ernst & Young, dat fouten in de aankoopprocedure zou hebben gevonden.

Het is op zijn zachtst gezegd eigenaardig dat tien jaar na datum een onderzoek wordt besteld bij een auditkantoor en dat daarna ook nog klacht wordt ingediend bij het parket.

Volgens de CEO dient hij volgens het strafwetboek melding te maken van elk mogelijk misdrijf waarvan hij op de hoogte is.

Daarom heb ik volgende vragen.

1) Volgens welke procedure, wanneer en door wie werd het rapport bij Ernst & Young besteld? Waarom? Hoeveel heeft het gekost?

2) Volgens welke procedure, wanneer en door wie werd klacht ingediend bij het parket?

3) Waarom heeft CEO Descheemaecker tien jaar laten voorbijgaan alvorens het rapport te bestellen?

4) Indien CEO Descheemaecker vermoedde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden, waarom heeft hij tien jaar gewacht alvorens klacht in te dienen bij het parket op basis van het strafwetboek?

5) Vindt de minister het opportuun om tien jaar na datum een onderzoek te voeren over de aankoopprocedure?

6) Hebben andere kandidaat-leveranciers, na de toekenning aan Ansaldo-Breda, een klacht ingediend tegen de gevolgde procedure?

7) Welke verantwoordelijkheden qua opvolging, bijsturing enzovoort heeft de NMBS en zijn CEO na de ondertekening van het contract?

8) Welke tussentijdse beslissingen heeft de NMBS respectievelijk zijn CEO genomen na de ondertekening van het contract (tussen 2004 en 2012)? Welke fouten zijn er gemaakt?

9) Heeft de NMBS bezwaren geuit bij de certificering van het prototype van de Fyra? Waarom? Erkent de minister dat de Fyra veilig is?

10) Kan de minister bevestigen dat reeds voor of in 2007 twijfels waren over de levering en kwaliteit van de Fyra?

11) Waren er twijfels over de veiligheid en kwaliteit van de Fyra bij de lancering op 9 december 2012?

12) Op welke wijze kan de minister zicht krijgen op mogelijke fouten of nalatigheden van de NMBS na ondertekening van het contract?

13) Welke initiatieven neemt de minister?