Vraag om uitleg nr. 5-3658

5-3658 Ludo Sannen (sp.a) 5/6/2013
  het onderzoek en de klacht van de NMBS naar aanleiding van de aankoopprocedure van de Fyra
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9636