BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
20 juni 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9378

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
________
Cyberoorlog - China - Militaire oefeningen - Simulatie - Digitale technologie - Cyberspionage en diefstal van militaire documenten
________
computercriminaliteit
China
militaire oefening
telefoon- en briefgeheim
spionage
NAVO
informatieoorlog
________
20/6/2013Verzending vraag
18/9/2013Rappel
10/10/2013Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9377
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9378 d.d. 20 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Chinese leger heeft aangekondigd dat het in juni uitgebreide militaire oefeningen zal uitvoeren. Een van de onderdelen is oefeningen met nieuwe technologieŽn en nieuwe legereenheden die digitale technologie gebruiken in de "informationele oorlog", zoals de Chinezen het zelf omschrijven. Het bericht komt er na verdachtmakingen tegen China (of concreter: Chinese hackers), die volgens de Verenigde Staten verantwoordelijk zouden zijn voor cyberspionage en het stelen van militaire documenten en ontwerpen van Amerikaanse wapensystemen. Onafhankelijke experts zijn onder de indruk van de omvang van de diefstal en stellen dat vele van de documenten die gestolen zijn, cruciaal zijn voor het Amerikaanse leger. Ze vrezen dat deze operatie China een voordeel kan opleveren in de internationale wapenwedloop, ook omdat het een directe kostenbesparing op research kan betekenen.

Graag had ik de geachte ministers volgende vragen gesteld:

1) Hoe evalueert u de recente cyberaanvallen tegen de Verenigde Staten waarbij militaire documenten werden gestolen? Denkt u dat het regime die actie coŲrdineerde, of gaat het om autonome hackers?

2) Zijn er in de toekomst gelijkaardige oefeningen of simulaties gepland voor het Belgisch leger? Indien neen, acht u dergelijke oefeningen nuttig, al dan niet op het Belgische of Europese niveau?

3) Acht u het mogelijk dat ons land slachtoffer kan worden van soortgelijke diefstallen of cyberspionage met als doel het stelen van vertrouwelijke (militaire) informatie?

4) Deelt u de mening van experts dat het verkrijgen van zulke documenten een tactisch voordeel kan opleveren in de internationale wapenwedloop? Kan u toelichten?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2013 :

Ik informeer het geachte lid dat zijn vraag onder de bevoegdheid valt van de minister van Landsverdediging, de heer Pieter De Crem.