Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9377

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 20 juni 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging

Cyberoorlog - China - Militaire oefeningen - Simulatie - Digitale technologie - Cyberspionage en diefstal van militaire documenten

informatieoorlog
computercriminaliteit
China
militaire oefening
telefoon- en briefgeheim
spionage
NAVO

Chronologie

20/6/2013Verzending vraag
25/7/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9378

Vraag nr. 5-9377 d.d. 20 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Chinese leger heeft aangekondigd dat het in juni uitgebreide militaire oefeningen zal uitvoeren. Een van de onderdelen is oefeningen met nieuwe technologieŽn en nieuwe legereenheden die digitale technologie gebruiken in de "informationele oorlog", zoals de Chinezen het zelf omschrijven. Het bericht komt er na verdachtmakingen tegen China (of concreter: Chinese hackers), die volgens de Verenigde Staten verantwoordelijk zouden zijn voor cyberspionage en het stelen van militaire documenten en ontwerpen van Amerikaanse wapensystemen. Onafhankelijke experts zijn onder de indruk van de omvang van de diefstal en stellen dat vele van de documenten die gestolen zijn, cruciaal zijn voor het Amerikaanse leger. Ze vrezen dat deze operatie China een voordeel kan opleveren in de internationale wapenwedloop, ook omdat het een directe kostenbesparing op research kan betekenen.

Graag had ik de geachte ministers volgende vragen gesteld:

1) Hoe evalueert u de recente cyberaanvallen tegen de Verenigde Staten waarbij militaire documenten werden gestolen? Denkt u dat het regime die actie coŲrdineerde, of gaat het om autonome hackers?

2) Zijn er in de toekomst gelijkaardige oefeningen of simulaties gepland voor het Belgisch leger? Indien neen, acht u dergelijke oefeningen nuttig, al dan niet op het Belgische of Europese niveau?

3) Acht u het mogelijk dat ons land slachtoffer kan worden van soortgelijke diefstallen of cyberspionage met als doel het stelen van vertrouwelijke (militaire) informatie?

4) Deelt u de mening van experts dat het verkrijgen van zulke documenten een tactisch voordeel kan opleveren in de internationale wapenwedloop? Kan u toelichten?

Antwoord ontvangen op 25 juli 2013 :

Het geachte lid wordt verzocht hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen:

1. Defensie beschikt niet over informatie dienaangaande.

2. De NAVO heeft een actieplan inzake cyberdefensie, waaraan België meewerkt. Ons land heeft een memorandum of understanding ondertekend met het oog op de uitwisseling van gegevens in dit domein.

De Europese Unie (EU) heeft geopteerd voor een beleid inzake cyberveiligheid dat het mogelijk maakt de inspanningen ter zake te coördineren. Voor bijkomende informatie verwijs ik u naar de Eerste Minister, die belast is met de coördinatie van de nationale strategie voor cyberveiligheid.

Defensie heeft ook een heel nauwe samenwerking met het Computer Emergency Response Team van de EU (CERT EU) en met het NATO Computer Incident Response Capability (NCIRC) van de NAVO.

3. en 4. Elk land met een bepaald niveau aan gevoelige militaire informatie en met een hoog wetenschappelijk en economisch potentieel is een mogelijk slachtoffer van cyberspionage en België vormt hier geen uitzondering op.