BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
29 mei 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9164

de Lies Jans (N-VA)

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
________
De nood aan informatie- en sensibiliseringscampagnes rond winterbanden
________
bewustmaking van de burgers
luchtband
verkeersveiligheid
________
29/5/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3435
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9164 d.d. 29 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar aanleiding van het barre winterweer dat ons land teisterde is de vraag over het al dan niet verplicht maken van winterbanden nog maar eens actueel geworden. Uit een onderzoek van mobiliteitsclub VAB blijkt dat zeven op de tien automobilisten die met winterbanden rijden wel het nut van een algehele verplichting bij winterweer inzien.

Hoewel de staatssecretaris een voorstander is van het gebruik van winterbanden bij winterse omstandigheden, acht hij een algemene invoering ervan niet nuttig.

Er bestaan heel wat misverstanden over het gebruik. Het is dan ook belangrijk dat we duidelijk de voor-en nadelen communiceren. Winterbanden zijn namelijk geen doel op zich, maar een middel om de verkeersveiligheid te vergroten.

Het belang van informatie en sensibilisatiecampagnes blijkt onder meer uit het feit dat bestuurders die hun voertuigen met winterbanden hebben uitgerust zich altijd veilig wanen en aan risicocompensatie doen.

In februari 2012 antwoordde de staatssecretaris op de vraag van de heer Dirk Claes over de invoering van winterbanden het volgende:

"We moeten naar een oplossing toe zoals die in een aantal landen al bestaat: bijvoorbeeld winterbanden verplichten in een bepaalde periode, alleen wanneer de sneeuw blijft liggen of bij gladheid door sneeuw of ijzel. Een andere mogelijkheid is dat we een verkeersbord invoeren dat het gebruik van winterbanden op bepaalde trajecten verplicht. Al die mogelijkheden ben ik momenteel aan het bestuderen."

Meer recent, in februari van dit jaar, heeft de staatssecretaris laten weten voorstander te zijn van de invoering (zij het enkel bij winterweer), het advies van BIVV af te wachten en tegelijk te werken aan een oplossing zowel naar de kosten als naar de veiligheid toe.

Graag had ik hierover een aantal vragen gesteld.

1) Is er sinds februari concrete vooruitgang geboekt inzake de verplichting om winterbanden te gebruiken?

2) Is de staatssecretaris geneigd om de aanbevelingen inzake de nood aan een sensibilisering te volgen? Bestaan er eventueel plannen om sensibiliseringscampagnes voor de automobilisten op te zetten?