BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
24 mei 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9106

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Meldpunt voetbalfraude - Resultaten
________
fraude
beroepssport
officiŽle statistiek
strafsanctie
gerechtelijke vervolging
________
24/5/2013 Verzending vraag
12/12/2013 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9105
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9106 d.d. 24 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In mei 2010 werd door het federale parket en de federale politie het meldpunt voetbalfraude voorgesteld.

Bedoeling was om een makkelijke manier te creŽren om verdachte en/of laakbare praktijken in het voetbal aan politie en gerecht te melden.

Na drie jaar had ik graag geweten:

1) Hoeveel meldingen in verband met voetbalfraude er ondertussen zijn binnengekomen in het algemeen?

2) Hoeveel meldingen kwamen specifiek via dit meldpunt?

3) Hoeveel meldingen gaven aanleiding tot politionele of gerechtelijke actie?

4) In hoeveel gevallen werden er effectief straffen uitgesproken?

Antwoord ontvangen op 12 december 2013 :

Op grond van de inlichtingen die mij door het federaal parket werden overgemaakt, kan ik het volgende antwoorden.  

De hieronder vermelde cijfers betreffen de periode van 1 mei 2010 tot 25 juni 2013. 

1) In het algemeen werden 37 meldingen in verband met voetbalfraude ontvangen. 

2) Via het meldpunt werden 18 meldingen ontvangen, waarvan 13 rechtstreeks gelinkt aan wedstrijdvervalsing. 

3) Er werden zes dossiers opgestart: één dossier werd door het federaal parket zonder gevolg gerangschikt wegens gebrek aan bewijzen, drie dossiers werden ter beschikking overgemaakt aan het territoriaal bevoegde parket, één dossier maakt het voorwerp uit van een opsporingsonderzoek van het federaal parket en één dossier maakt het voorwerp uit van een federaal gerechtelijk onderzoek. 

4) In geen enkel dossier werden tot op heden effectief straffen uitgesproken. De dossiers welke tot beschikking werden overgemaakt aan drie lokale parketten werden geseponeerd.