BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
20 maart 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8546

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Vervoerbewijs - MOBIB-kaarten - Controle - Foutmeldingen - Duur - Treinbegeleiders
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
plaatsbewijs
________
20/3/2013 Verzending vraag
11/6/2013 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8546 d.d. 20 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds november 2012 kunnen passagiers op de trein via hun MOBIB-kaart aantonen dat ze een geldig vervoersbewijs hebben.

Uit navraag blijkt dat de controle verre van vlot verloopt. Regelmatig wordt bij het lezen van de kaart een foutmelding gegeven. Bij een geslaagde controle kost het veel meer tijd dan bij een traditionele controle om na te gaan of de passagier een geldig vervoersbewijs heeft. Per passagier moet immers eerst ingevoerd worden waar de trein zich op dat moment bevindt (tussen welke tussenstops).

Graag antwoord op volgende vragen:

1) Heeft de minister zicht op het aantal passagiers dat inmiddels via MOBIB zijn treinvervoer betaalt?

2) Is hij op de hoogte van het hoge aantal foutmeldingen bij het lezen van de kaart?

3) Aangezien de controle van een MOBIB-kaart merkelijk langer duurt dan een traditionele controle, zal bij stijgend MOBIB-gebruik de controle door de treinbegeleiders veel trager vooruitgaan dan nu het geval is. Bij eenzelfde aantal treinbegeleiders zullen immers minder passagiers gecontroleerd kunnen worden. Zal dit een gevolg hebben voor het aantal treinbegeleiders dat zal worden ingezet?

Antwoord ontvangen op 11 juni 2013 :

Als antwoord op uw vragen deelt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-groep me de volgende elementen mee:

  1. Op 25 maart 2013, beschikten ongeveer 35 000 klanten over een MOBIB-kaart van de NMBS waarop een abonnement van de NMBS wordt geladen.

  2. De foutmeldingen worden niet geregistreerd. Er werden echter een beperkt aantal foutmeldingen vastgesteld tijdens de tests in november en december 2012. Sindsdien wordt het controletoestel (IBIS) gecheckt tijdens de opleiding van iedere treinbestuurder om de toestellen op te sporen die nog defecten zouden vertonen.

  3. Er zijn tests uitgevoerd waarbij gechronometreerd werd hoe lang het duurt om een vervoerbewijs te controleren. Die tests wijzen uit dat een MOBIB-kaart controleren slechts 20 % langer duurt dan een papieren treinkaart. De controles zijn echter uitgebreider dan vroeger en verlopen geautomatiseerd, waardoor er geen ruimte meer is voor interpretatie door de treinbegeleider. Er is dus geen impact op het aantal treinbegeleiders in dienst. Er zijn verschillende acties ondernomen op verscheidene niveaus om het aantal controles en de kwaliteit ervan op te drijven.