BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
28 februari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8377

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
A380-project - Steun aan innovatieve kmo's - Rekenhof - Regionale spreiding
________
luchtvaartindustrie
overheidssteun
vernieuwing
steun aan ondernemingen
geografische spreiding
________
28/2/2013 Verzending vraag
4/10/2013 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8376
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8377 d.d. 28 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het ziet ernaar uit dat de overheidssteun voor het Airbusproject weggegooid geld is geweest. Voor de A380 hebben, naast de klassieke luchtvaartbedrijven, ook innovatieve kmo's steun ontvangen. Bij de beoordeling of een project voor steun in aanmerking kwam, ging de overheid na of de onderneming een redelijke kans op slagen had om door Airbus als leverancier te worden geselecteerd. Er werd natuurlijk rekening gehouden met het risico dat de betrokken onderneming er na het bekomen van de staatstussenkomst, niet in zou slagen een contract met Airbus te sluiten. Tot dusver zijn volgens het Rekenhof voor acht projecten die van overheidswege worden ondersteund voor het A380-programma, nog geen contracten gesloten tussen de betrokken ondernemingen en Airbus, waardoor een bedrag van 31 miljoen euro waarschijnlijk niet gerecupereerd zal kunnen worden wegens het uitblijven van een commercieel succes.

1) Hoeveel innovatieve kmo's in totaal hebben steun ontvangen omdat zij kanshebber waren om door Airbus als leveranciers geselecteerd te worden? Hoeveel daarvan waren in Vlaanderen gevestigd, hoeveel in Brussel en hoeveel in WalloniŽ?

2) Hoeveel van de acht niet-geselecteerde kmo's waren in Vlaanderen gevestigd, hoeveel in Brussel en hoeveel in WalloniŽ?

Antwoord ontvangen op 4 oktober 2013 :

Ik deel geenszins de mening deel dat overheidssteun voor het Airbusprogramma weggegooid geld is. In tegendeel, uit een studie uitgevoerd op vraag van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, werd de tussenkomst van de overheid als zeer positief geëvalueerd. België kan op deze manier de Europese R&D doelstellingen, die werden geformuleerd in het Verdrag van Lissabon, behalen. Daarenboven wordt de steun aan de firma’s in elk geval geïnvesteerd in R&D, hetgeen hen toelaat om hun innovatiepeil te handhaven, zo niet te verhogen. Als dusdanig biedt O&O in de luchtvaartsector, en participatie aan deze nog steeds groeiende markt, een enorm potentieel voor toekomstige, high tech tewerkstelling in België. 

Het is inderdaad juist dat er nog geen contracten werden afgesloten met Airbus of een van zijn onderaannemers voor 8 projecten die door vijf Vlaamse Kleine en Middelgrote Ondernemingen (K.M.O.’s) werden ingediend. In dit kader wil ik toch vermelden dat van de 25 ondersteunde A380-projecten, er 17 tot een contract geleid hebben voor in totaal vijftien K.M.O.’s. 

Daarenboven dient vermeld te worden dat het A380-programma zich nog in een vroeg stadium bevindt, en de mogelijkheid nog steeds reëel is dat bijkomende contracten worden afgesloten. Voor meerdere van de gefinancierde projecten werden contracten afgesloten met andere firma’s dan Airbus, hiervoor zijn eveneens terugbetalingen aan de Overheid voorzien.