BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
27 januari 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-822

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
________
Belgocontrol - Personeel - Taalaanhorigheid
________
Skeyes
overheidsbedrijf
personeel
taalgebruik
________
27/1/2011 Verzending vraag
24/5/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-822 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische Staat en via het internet raadpleegbaar is. Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor Belgocontrol.

Kan de geachte minister mij daarom voor dit overheidsbedrijf meedelen, telkens opgesplitst volgens taalaanhorigheid:

a) hoeveel personeelsleden er in 2010 (bij voorkeur op datum van 30 juni 2010) in dienst waren, uitgedrukt in voltijdse eenheden;

b) hoeveel statutaire en contractuele personeelsleden er waren (en desgevallend hoeveel personeelsleden nog een ander statuut hebben)?

Graag kreeg ik ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

Antwoord ontvangen op 24 mei 2011 :

Het aantal personeelsleden in dienst bij Belgocontrol op 30 juni 2010 bedraagt 941, waarvan 225 contractuele personeelsleden en 716 statutaire personeelsleden. Van de 941 personeelsleden zijn er 848 actief en 93 non actief. De opdeling van de 941 personeelsleden in statuut (statutair/contractueel), taalrol en actief/non-actief ziet er als volgt uit:


Actief

Non-actief

Totaal


NL

FR

NL

FR
Stat.3922356920716Contr.1289322225Totaal848

(834,8 VTE)93

(91,6 VTE)941

(926,4 VTE)

De opdeling van de 93 non-actieve personeelsleden doet zich als volgt voor:Reden non-activiteitStat./Contr.NLFRTot.Gedetacheer-den

(vb. ombuds-dienst, Euro-control,…)
Stat.11415Contr.112Langdurige ziektes
Stat.628Contr.112Loopbaanon-derbreking

(100%)Stat.224Contr.000Verkeers-leiders in disponibiliteit (KB 14/09/1997)Stat.501262

Totaal 93

De opdeling van de 716 statutaire personeelsleden per niveau en taalrol ziet er als volgt uit:
ActifsNon-actifsNiveauAantal

(≠VTE)TaalAantal

(≠VTETaalNLFRNLFR
Mandaathouders27216321Niveau 1373226147634914Niveau 2+1216754651Niveau 2835825633Niveau 323203211Niveau 4000000Eurocontrol000990
Totaal627392235896920

Op 30 juni 2010 behoorden 130 contractuele personeelsleden tot de Nederlandse taalgroep en 95 contractuele personeelsleden tot de Franse taalgroep.