BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
23 januari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7964

de Piet De Bruyn (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________
Het voorraadgebrek van medicatie
________
geneesmiddel
farmaceutische industrie
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
schaarste
voorraad
________
23/1/2013Verzending vraag
6/2/2013Dossier gesloten
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2859
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7964 d.d. 23 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dit jaar nog trok het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de Hiv Vereniging BelgiŽ aan de alarmbel. Zij signaleerden dat hiv-patiŽnten steeds langer moeten wachten op bepaalde medicatie wegens een gebrek aan voorraad in de apotheken. Dat dit probleem zich niet alleen bij hiv-medicatie voordoet is al langer bekend. Zo waren er ook al gelijkaardige berichten over medicatie voor diabetespatiŽnten en over medicatie voor reproductieve geneeskunde (zoals Pregnyl).

Een probleem in de bevoorrading kan echter leiden tot grote problemen voor de patiŽnt. Zo moeten bovenstaande voorbeelden van medicatie toegediend worden op regelmatige tijdstippen om een effectieve behandeling te kunnen verzekeren.

Bij de producerende bedrijven raakt de stock vaak op waardoor de Belgische markt onvoldoende bevoorraad wordt. De lage prijs (van dergelijke medicatie) in ons land zou ervoor zorgen dat een deel van het voor de Belgische markt bestemde medicijn naar het buitenland verdwijnt, waar het duurder kan verkocht worden. PatiŽnten zijn op deze manier de dupe van het marktspel.

De minister heeft in eerdere vragen rond deze problematiek al aangegeven dat een oplossing vinden voor de bovenstaande problemen een duidelijke prioriteit is sinds 2009. Het FAGG bestudeert in overleg met de beroepsorganisaties van apothekers en farmaceutische bedrijven mogelijke oplossingen.

Met dit in het achterhoofd stelde ik de minister graag volgende vragen:

1) Hoe ver staat het overleg tussen het FAGG en de beroepsorganisaties? Zijn er al conclusies?

2) Welke oplossing moet er volgens de minister naar voren geschoven worden om ervoor te zorgen dat tekorten of gebrek aan voorraad voor altijd tot het verleden behoren?