BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
8 januari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7671

de Yoeri Vastersavendts (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen
________
Overheidspensioenen - Evolutie
________
Pensioendienst voor de overheidssector
pensioenregeling
officiŽle statistiek
geografische spreiding
verdeling naar geslacht
________
8/1/2013Verzending vraag
18/2/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7671 d.d. 8 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de geachte minister voor de voorbije vijf jaar een overzicht geven van de evolutie van de overheidspensioenen, uitgesplitst naar overheid, regio en geslacht?

Antwoord ontvangen op 18 februari 2013 :

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid volgende gegevens meedelen.

Overzicht aantal pensioenen (RP= rustpensioenen+ OP = overlevingspensioenen) voor de periode 2008 - 2012OP

RP

JaartotaalM

V

M

V

2008

Federaal

882

53.521

102.807

20.722

422.943

 

Vlaamse lokale besturen

276

5.966

12.839

8.291

 

Waalse lokale besturen

169

4.216

6.532

4.477

 

Brusselse lokale besturen

118

1.747

3.329

3.317

 

Vlaamse Gemeenschap en Gewest

74

1.449

5.201

2.320

 

Franstalige Gemeenschap

60

566

1.644

1.565

 

Duitstalige Gemeenschap

 

4

14

4

 

Waals Gewest

15

873

2.257

553

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

13

85

473

262

 

Nederlandstalig Onderwijs

1.344

9.647

39.704

48.507

 

Franstalige Onderwijs

1.027

7.493

26.644

41.135

 

Duitstalig Onderwijs

9

82

307

403

2009

Federaal

958

53.215

104.104

21.665

433.959

 

Vlaamse lokale besturen

292

6.066

13.142

8.900

 

Waalse lokale besturen

177

4.413

6.956

4.902

 

Brusselse lokale besturen

131

1.735

3.399

3.461

 

Vlaamse Gemeenschap en Gewest

79

1.534

5.448

2.529

 

Franstalige Gemeenschap

59

575

1.716

1.676

 

Duitstalige Gemeenschap

 

3

16

5

 

Waals Gewest

19

910

2.392

645

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

11

97

492

286

 

Nederlandstalig Onderwijs

1.419

9.805

40.716

50.660

 

Franstalige Onderwijs

1.116

7.557

27.200

42.633

 

Duitstalig Onderwijs

10

77

332

426

2010

Federaal

1.009

52.851

105.201

22.747

443.993

 

Vlaamse lokale besturen

310

6.149

13.565

9.457

 

Waalse lokale besturen

187

4.283

7.038

5.140

 

Brusselse lokale besturen

134

1.737

3.432

3.584

 

Vlaamse Gemeenschap en Gewest

83

1.598

5.724

2.781

 

Franstalige Gemeenschap

59

586

1.768

1.772

 

Duitstalige Gemeenschap

1

64

134

39

 

Waals Gewest

17

935

2.525

723

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

11

106

527

321

 

Nederlandstalig Onderwijs

1.531

9.853

41.608

52.668

 

Franstalige Onderwijs

1.205

7.646

27.865

44.120

 

Duitstalig Onderwijs

11

76

353

459

2011

Federaal

1.077

52.472

107.250

24.018

456.066

 

Vlaamse lokale besturen

334

6.208

13.891

10.144

 

Waalse lokale besturen

206

4.305

7.215

5.708

 

Brusselse lokale besturen

145

1.837

3.747

3.878

 

Vlaamse Gemeenschap en Gewest

90

1.648

6.011

3.071

 

Franstalige Gemeenschap

60

588

1.827

1.867

 

Duitstalige Gemeenschap

1

64

137

41

 

Waals Gewest

18

970

2.666

827

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

15

114

564

345

 

Nederlandstalig Onderwijs

1.650

10.040

42.516

54.766

 

Franstalige Onderwijs

1.267

7.744

28.392

45.381

 

Duitstalig Onderwijs

12

80

373

486

2012

Federaal

1.125

54.329

111.430

25.735

466.571

 

Vlaamse lokale besturen

354

5.050

13.223

10.969

 

Waalse lokale besturen

216

3.415

6.767

6.069

 

Brusselse lokale besturen

146

1.228

3.139

3.972

 

Vlaamse Gemeenschap en Gewest

105

1.705

6.252

3.365

 

Franstalige Gemeenschap

61

602

1.882

1.949

 

Duitstalige Gemeenschap

1

51

132

44

 

Waals Gewest

26

988

2.842

933

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

17

118

594

369

 

Nederlandstalig Onderwijs

1.741

10.194

43.280

56.742

 

Franstalige Onderwijs

1.318

7.782

28.772

46.492

 

Duitstalig Onderwijs

13

80

396

518

 

Voormalig nationale instelling

7

33