BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
28 december 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-747

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Belgocontrol - Personeel - Taalaanhorigheid
________
Skeyes
overheidsapparaat
officiŽle statistiek
taalgebruik
________
28/12/2010 Verzending vraag
10/1/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-747 d.d. 28 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische staat en via het internet raadpleegbaar is. Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor Belgocontrol.

Kan de minister mij daarom voor dit overheidsbedrijf meedelen, telkens opgesplitst volgens taalaanhorigheid:

1. hoeveel personeelsleden er in 2010 (bij voorkeur op datum van 30 juni 2010) in dienst waren, uitgedrukt in voltijdse eenheden;

2. hoeveel statutaire en contractuele personeelsleden er waren (en desgevallend hoeveel personeelsleden nog een ander statuut hebben)?

Graag kreeg ik ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

Antwoord ontvangen op 10 januari 2011 :

Ik deel het geachte lid mee dat het onderwerp van deze vraag onder de bevoegdheid van de Staatssecretaris van Mobiliteit ressorteert, aan wie zij dus dient te worden gesteld.