BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
24 oktober 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7200

de Fabienne Winckel (PS)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
De termijn voor het meedelen van statistieken inzake arbeidsongevallen bij overheidsbedrijven aan het Fonds voor arbeidsongevallen
________
arbeidsongeval
officiŽle statistiek
Fonds voor Arbeidsongevallen
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
postdienst
Proximus
________
24/10/2012Verzending vraag
26/10/2012Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2363
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7200 d.d. 24 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

De officiŽle statistieken van de jongste twintig jaar inzake arbeidsongevallen zouden aantonen dat het aantal ongevallen op de werkplaats in de privťsector systematisch afneemt.

Volgens sommige vakbonden is het moeilijker de evolutie van de arbeidsongevallen in de overheidssector te onderzoeken. In de Belgische cijfers inzake arbeidsongevallen zouden fouten zitten. De basiscijfers voor BelgiŽ worden gecontroleerd door het Fonds voor Arbeidsongevallen, maar zouden niet volledig zijn. Het zou uitsluitend gaan om arbeidsongevallen die zich in de privťsector hebben voorgedaan. De cijfers zouden geen rekening houden met de arbeidsongevallen in de overheidssector, zoals bpost, NMBS, het leger, de ophaaldiensten van afval, enzovoort.

Het Fonds voor Arbeidsongevallen dat bij alle overheidsadministraties die cijfers opvraagt, en afzonderlijk publiceert, zou die cijfers met veel vertraging ontvangen. Als gevolg daarvan zouden de globale gegevens van 2010 eind maart 2012 nog niet beschikbaar zijn geweest.

Bevestigt u die informatie? Zo ja, welke overheidsbedrijven bezorgen hun cijfers laattijdig aan het Fonds voor arbeidsongevallen? Wat is de reden van die vertraging? Is uw administratie op de hoogte van dit probleem?

Antwoord ontvangen op 26 oktober 2012 :
 1. Wat de NMBS-Groep betreft, communiceert de Dienst Veiligheid en Milieu (H-VM) de jaarlijkse statistieken over de arbeidsongevallen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO), op vraag van deze laatste.

  De gegevens voor het jaar 2010 werden op 7 november 2011 naar het FAO gestuurd.

  De gegevens voor 2011 werd hen al op 23 februari 2012 medegedeeld (de dag na hun vraag van 22 februari).

 2. bpost heeft Ethias het mandaat gegeven (de verzekeraar van bpost voor de arbeidsongevallen) om de gegevens die hen betreffen te communiceren. Het geheel van gevraagde gegevens worden daarom elk jaar in de loop van de maand januari naar het Fonds voor Arbeidsongevallen gestuurd voor de gegevens van het jaar N-1 en dit sinds de aanvang van het contract, zijnde 1 oktober 2000.

 3. De arbeidsongevallen die de werknemers van Belgacom overkomen (contractueel en statutair personeel) worden in overeenkomst met de wet aangegeven bij de verzekering voor de arbeidsongevallen.

  De verzekeraars voor arbeidsongevallen leveren de nodige informatie aan het Fonds voor Arbeidsongevallen.

  Bovendien communiceert Belgacom jaarlijks rechtstreeks aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg rond de arbeidsongevallen via het jaarlijks rapport van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

  De ongevallen die tot de dood hebben geleid, de meeste ongevallen die leiden tot blijvende letsels en sommige tijdelijke letsels zoals bepaald in de wetgeving betreffende de ernstige arbeidsongevallen, worden meteen gesignaleerd aan de bevoegde externe directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.

  Belgacom rapporteert dus volgens de wettelijke bepalingen.