BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
23 oktober 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7181

de Lieve Maes (N-VA)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Stations - Automatisch aankondigingensysteem PIDAAS - Vertraging invoering - Stijging budget
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
goederenvervoer
consumentenvoorlichting
vervoersduur
________
23/10/2012Verzending vraag
7/2/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7181 d.d. 23 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens projectfiche 1402 van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit wordt er geļnvesteerd in een nieuw automatisch aankondigingensysteem, PIDAAS genaamd. Door de vocale aankondigingen automatisch te laten gebeuren en het systeem te koppelen aan een databank waar alle vertragingen, afschaffingen en dies meer in realtime ingevoerd worden, moet de reiziger snellere en correctere informatie krijgen over zijn trein.

Aanvankelijk zou dit in november 2005 opgestarte project afgerond worden in december 2014. Eind 2009 werd de einddatum al verschoven naar december 2015. Bij de laatst beschikbare projectfiche van 31 december 2011 was er zelfs al sprake van december 2020!

Bovendien steeg het geraamde budget van 41 393 770 euro in 2009 naar 61 251 690 euro in 2011. Een stijging met maar liefst 48% op 2 jaar tijd!

1) Wat is de oorzaak van het steeds maar verder uitstellen van de voltooiing van dit project?

2) Wat is de oorzaak van de explosieve stijging van het geraamde budget?

3) Welke stations werken reeds met het PIDAAS-systeem? Welke stations nog niet? Plant de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) om dit systeem in alle Belgische stations in te voeren? Zo neen, wat zijn de criteria om te beslissen welke stations hiermee uitgerust zullen worden en welke stations niet?

Antwoord ontvangen op 7 februari 2013 :

1. Volgens de oorspronkelijke planning zou de uitrol van het project in 2009 van start gaan. Doordat de groep vaststelde dat het door de aannemer ontwikkelde product niet aan de kwaliteitseisen voldeed, en doordat de scope van het project werd uitgebreid, is het project werkelijk van start gegaan op het einde van het eerste trimester van 2012 en zal het lopen tot 2020. Daarbij zullen het jaarbudget, dat begrensd is tot 4 000 000 euro, en de planning voor de concentratie van de seinhuizen worden nageleefd.

2. Verschillende elementen rechtvaardigen de stijging van het budget. Immers, doordat de oorspronkelijke ontwikkeling van de applicatie PIDAAS werd gespreid over verschillende jaren, drongen bepaalde veranderingen (aanpassing van de scope en nieuwe aanvragen) zich op, zoals bijkomende schermen. Het bijkomende budget dekt ook de toekomstige ontwikkelingen van de software PIDAAS-EMMA om de concentratie tot tien seinhuizen te ondersteunen, het systeem aan te passen aan de noden van de reizigers, functionele wijzigingen te ontwikkelen en het hoofd te bieden aan wijzigingen aan de interfaces met het nieuwe treinverkeersleidingssysteem.

3. Dit zijn de stations en stopplaatsen waar het systeem al in dienst is:

  • Brussel-Centraal, Brussel-Congres, Brussel-Noord, Schaarbeek, Bordet, Evere, Haren, Meiser, Merode, Haren-Zuid, Bockstael, Jette, Sint-Agatha-Berchem, Etterbeek, Brussel-Schuman, Brussel-Luxemburg, Charleroi-Zuid, Châtelet, Couillet, Farciennes, Le Campinaire, Charleroi-West, Aiseau, Tamines, Auvelais, Leuven, Tienen, Zaventem, Brussel-Nationaal-Luchthaven, Diegem, Nossegem, Kortenberg, Erps-Kwerps, Veltem, Herent, Vertrijk, Landen, Sint-Truiden, Mechelen, Boortmeerbeek, Haacht, Hever, Wespelaar-Tildonk, Luik-Guillemins, Luik-Jonfosse, Luik-Palais, Ans en Waremme.

Tegen 2020 zou het systeem in alle reizigersstations en -stopplaatsen van het net geïnstalleerd moeten worden, hetzij in totaal in vierentwintig concentratiezones voor een totaal van 547 stations en stopplaatsen.