BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
4 september 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6992

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Treinverbinding BelgiŽ-Nederland - Hogesnelheidslijn - FYRA-verbinding - Houding Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Benelux-trein
________
vervoer per spoor
snelvervoer
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Benelux
Nederland
grensoverschrijdend vervoer
reizigersvervoer
________
4/9/2012Verzending vraag
12/11/2012Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6991
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6992 d.d. 4 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Fyra tussen Amsterdam en Breda wordt voorlopig niet doorgetrokken tot Antwerpen. Volgens de Nederlandse Spoorwegen (NS) lukt het in ieder geval niet om de hogesnelheidslijn (HSL)-shuttletrein vůůr 1 januari 2013 tussen Breda en Antwerpen te laten rijden.

Volgens de dienstregeling 2012 van de NS wordt in september de Benelux-trein opgeheven. Dat is de enige treinverbinding tussen Brabant en BelgiŽ. Luidens de Nederlandse pers (Omroep Brabant) zouden de Belgische spoorwegen vooralsnog niet erg happig zijn om mee te werken aan deze verbinding, zelfs als Nederland dat goeddeels financiert. Een gepland gesprek hierover tussen de premiers Rutte en Di Rupo moet nog plaatsvinden.

Het is vooralsnog onduidelijk of de verbinding tussen Amsterdam en Brussel via Roosendaal inderdaad in september stopt, zoals gepland. Als vicevoorzitter van het Benelux-parlement vind ik het onaanvaardbaar dat er een periode komt waarin rechtstreeks reizen met de trein van Nederland naar BelgiŽ niet meer mogelijk is, met uitzondering van de duurdere hst.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Bent u als premier reeds aangesproken over het uitblijven van de rechtstreekse Fyra- verbinding tussen Nederland en BelgiŽ en kunt u aangeven wanneer u hieromtrent overleg gepland hebt met Nederland? Wat is uw standpunt hieromtrent en onderschrijft u het belang van de rechtstreekse verbinding per spoor tussen BelgiŽ en Nederland via de HSL-shuttletrein?

2) Klopt de informatie uit Nederland dat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) bezwaren heeft en niet happig zou zijn om mee te werken? Zo ja, waarom heeft de NMBS bezwaren gezien Nederland het grootste deel van de factuur draagt? Zo neen, hoe gaat u deze berichtgeving en perceptie bij onze noorderburen rechttrekken?

3) Bent u het ermee eens dat de Benelux-trein moet worden gehandhaafd zolang de Fyra-verbinding nog geen realiteit is? Zo ja, kan u toelichten hoe lang de Benelux-trein nog gehandhaafd wordt? Zo neen, waarom niet gezien het grote succes van deze verbinding?

4) Kunt u aangeven op jaarbasis hoeveel reizigers gebruik maken van de Benelux-trein?

Antwoord ontvangen op 12 november 2012 :
  1. Ik heb Mevrouw Schultz gesproken over de mogelijkheid van de verbinding Antwerpen-Breda. Ik zal samen met mijn Nederlandse ambtsgenoot het Nederlandse voorstel op zijn merites onderzoeken, en dit op basis van een geactualiseerd dossier van beide vervoerders met daarin de logistieke maakbaarheid en financiële gevolgen van dit voorstel.

    Daarbij mag niet worden vergeten dat het tracé van de hogesnelheidstrein Fyra en Thalys volgen. Dit werd gelegd op verzoek van de Nederlandse Staat langsheen de autosnelweg en aldus in 1996 werd impliciet beslist om het station Roosendaal links te laten liggen. Vervolgens, toen begin jaren 2000 gezamenlijk rollend materieel gespecifieerd werd, beoogden vervoerders een vloot hogesnelheidstreinen voor de verbinding Brussel-Amsterdam. Zodra dit materieel betrouwbaar en gehomologeerd is, zal dit meteen na levering ingezet worden op deze hoofdas.

  2. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) wil, onder bepaalde voorwaarden, graag meewerken aan de door Nederland gevraagde uitbating maar zij wenst de financiële gevolgen van deze uitermate verlieslatende activiteit niet te dragen. Het is daarbij fout te stellen dat Nederland “het grootste deel van de factuur draagt”.

    Daarbij mag niet vergeten worden dat het internationaal spoorverkeer geliberaliseerd werd. Het dient dus een financieel evenwicht te bereiken op basis van inkomsten uit de verkoop van vervoersbewijzen.

  3. Ik onderschrijf de idee dat de Beneluxtrein moet worden gehandhaafd zolang de Fyraverbinding nog geen realiteit is. Zodra Fyra in dienst treedt verdwijnt deze klassieke trein echter.

    Met de huidige inzichten is er een grote kans dat de Fyra-dienst in december van start gaat. Dit is wel afhankelijk van de toestemming van de Nederlandse Staat tot uitvoering van de samenwerkingsakkoorden tussen beide vervoerders.

  4. De passagiersaantallen en andere financiële gegevens die verband houden met de uitbating van treinen in het internationaal verkeer worden om strategische redenen die verband houden met concurrentie niet vrijgegeven.