BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
4 september 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6986

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister van Landsverdediging
________
Drones - Specifieke regelgeving - Privacy - Incidenten - Gebruik bij politie, leger en brandweer
________
spionage
zwarte handel
eerbiediging van het privé-leven
vliegtuig
politie
krijgsmacht
brandbestrijding
militaire luchtvloot
nieuwe technologie
drone
________
4/9/2012Verzending vraag
1/10/2012Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6987
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6986 d.d. 4 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er is momenteel geen bijzondere regelgeving wat betreft drones. Nochtans worden deze toestellen breed aangeboden via doe-het-zelfkits voor drones ("Vliegklaar") en bijbehorende accessoires ("Gesoldeerd en getest"). Onder impuls van de smartphone-explosie worden allerlei elektronicaonderdelen, zoals batterijen en processoren, steeds kleiner, lichter en goedkoper. Met wat software en bouwplannen die gratis op het internet te vinden zijn, is het zo mogelijk geworden om voor enkele honderden euro's zelf een drone in elkaar te knutselen. Een drone verschilt van een klassiek modelbouwvliegtuig of -helicopter door zijn autonomie. Uitgerust met camera's, gsm's, antennes en sensoren leggen de goedkope drones ongeziene nieuwe mogelijkheden in handen van filmmakers, politie, brandweer, hulpverleners, onderzoekers, milieuactivisten en journalisten. Maar drones kunnen ook worden ingezet voor minder nobele doeleinden, zoals smokkel en spionage.

Er gelden wel regels wat betreft privacy, maar verder is er heden niets bepaald. Doordat in bepaalde landen steeds meer drones worden ingezet (opvolgen verkeer, stratenplannen, politie, hobby, etc.) is men in Nederland volop aan het werken aan specifieke regelgeving. De regelgeving zal onder meer een vliegbrevet omvatten, medische keuring en een luchtvaardigheidscertificaat voor de drone. Deze regelgeving zal bijdragen aan een betere veiligheid in de lucht en op de grond. Daarnaast zal ze ook een weerslag hebben op de wildgroei die er langzaamaan aan het ontstaan is, met alle risico's van dien.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Hoe reageert u op het voornemen in Nederland om specifieke regelgeving op te stellen wat betreft brevetten, luchtwaardigheidscertificaat en medische keuring? Overweegt u gelijkaardige stappen in ons land?

2) Kunt u overlopen welke regelgeving nu reeds in voege is buiten de privacywetgeving over drones? Wat mag en wat mag niet?

3) Hebben uw diensten reeds klachten ontvangen of hebben zij weet van incidenten met drones?

4) Welke diensten bij de politie, brandweer en of het leger beschikken reeds over drones? Wat was de kostprijs en waarvoor worden zij gebruikt?

5) Bent u zinnens een aanvragensysteem of een licentiesysteem in te voeren om een wildgroei in bewoonde wijken te voorkomen? Kunt u gedetailleerd toelichten?

Antwoord ontvangen op 1 oktober 2012 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

1 & 2. In overeenstemming met het koninklijk besluit 18995 van 10 oktober 1978 en het ministerieel besluit 45708 van 17 februari 1983, worden de UAV (onbemande vliegtuigen) van Defensie, onderworpen aan specifieke militaire regelgeving voor wat betreft, onder andere, hun luchtwaardigheid certificatie, hun operationele inwerkingstelling, de medische keuring en de vorming van hun operatoren. Deze laatste wordt beëindigd met het toekennen van een UAV-operatorbrevet.

Het voornoemde ministerieel besluit 45708 beschrijft de eisen inzake geschiktheid tot vliegen met betrekking tot 4 verschillende categorieën:

  • de opvatting en het vervaardigen van het materiaal ;

  • de keuring van het materieel ;

  • het behoud van de geschiktheid tot vliegen;

  • de kwalificatie van het personeel.

3. Defensie heeft geen klachten ontvangen met betrekking tot het gebruik van haar UAV’s.

4. Defensie beschikt over UAV van het type B-Hunter, bestemd voor verkennings- en bewakingsopdrachten in het kader van militaire operaties of in het kader van steun aan de natie. Sedert 2008 worden deze vliegtuigen ingezet in de strijd tegen de vervuiling van de Noordzee, en dit in het kader van het protocolakkoord, getekend tussen Defensie en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

In 1998 werden 3 volledige systemen met in totaal 18 onbemande toestellen aangekocht voor een bedrag van 52 miljoen euro.

5. Ik verwijs het geachte lid naar de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en naar de Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit met betrekking tot deze vraag.