BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
29 augustus 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6968

de Lieve Maes (N-VA)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
NMBS - Gewestelijk ExpresNet - Lijn 50A Brussel - Denderleeuw - Derde en vierde spoor
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegnet
luchthaven
reizigersvervoer
________
29/8/2012Verzending vraag
19/2/2013Rappel
14/5/2013Herkwalificatie
23/5/2013Antwoord
________
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3557
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6968 d.d. 29 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van het Gewestelijk ExpresNet worden er momenteel 2 extra sporen aangelegd op lijn 50A, tussen Brussel en Denderleeuw.

Op de website Railinvest van de FOD Mobiliteit staat dit project bekend als projectnummer 0106. In de laatste versie van de projectfiche (op datum 31 december 2011) wordt het budget voor dit project geraamd op 518.692.065 euro. Twee jaar voordien was dit nog 421.395.000 euro. Een stijging met een kleine 100 miljoen euro is geen kleine wijziging, dus had ik graag het volgende geweten:

1. Wat is de reden voor deze forse budgetverhoging?

2. Waarom verschoof de geplande datum voor het in dienst nemen van het derde en vierde spoor van juni 2016 naar eind 2016?

3. Gaat dit een impact hebben op de voltooiing en indienstname van het volledige GEN? Zo ja, welke?

4. Vallen de werken aan het hoofdspoor en aan de stopplaats Anderlecht (vermeld bij de planning) binnen dit project of vallen ze onder een ander project (zo ja, welk ?) ?

Antwoord ontvangen op 23 mei 2013 :
 1. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep meldt mij dat de toename van het budget tussen de projectfiches van 2009 en 2011 voornamelijk is te wijten aan:

  a. Een stijging van de raming voor bepaalde uitrustingswerken met 30 miljoen euro.

  b. Een verschuiving van een bedrag van 45 miljoen euro tussen twee aangrenzende programma’s, namelijk van P211 (aansluiting nieuwe GEN-sporen op de roosters van Brussel-Zuid, Klein-Eiland) naar P106, teneinde de financiële behoeften van het programma in overeenstemming te brengen met de effectieve scope van beide programma’s. Dit heeft, als gevolg, geen invloed op het totale budget van beide programma’s.

  c. Een meerkost van 10 miljoen euro voor de werken burgerlijke bouwkunde te Anderlecht.

  d. Een meerkost van 6 miljoen euro voor de werken aan het Pedeviaduct.

  e. Bijkomende grond-en drainagewerken voor 13 miljoen euro.

 2. Volgens de planning van de NMBS-Groep, zullen de werken aan het derde spoor klaar zijn in februari 2015 en de werken aan het vierde spoor in mei 2015.

  Dit komt overeen met een commerciële indienststelling van de nieuwe sporen in december 2015 (aanpassing treindienst NMBS).

  De vier-sporige infrastructuur zal ter beschikking gesteld worden in december 2016, vermits de huidige twee sporen gesaneerd zullen worden vanaf het najaar van 2015 tot eind 2016.

 3. Er is geen impact op het volledige Gewestelijk express net (GEN).

 4. Deze werken vallen binnen dit project.