BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
29 augustus 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6931

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
ADIV - Uitblijven ge´ntegreerd ICT-systeem - Risico's op fouten in informatieverwerking
________
geheime dienst
gegevensverwerkende installatie
Vaste ComitÚs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
________
29/8/2012Verzending vraag
28/9/2012Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6930
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6931 d.d. 29 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het activiteitenverslag 2011 van het ComitÚ I en de door hen doorgevoerde audit van de ADIV.

De audit stelt: "Een ge´ntegreerd ICT-systeem, waarin de personeelsleden op een makkelijke en snelle manier gegevens kunnen invoeren en terugvinden, zal op korte termijn niet kunnen worden gerealiseerd. De noodzakelijke investeringen blijken steeds te worden uitgesteld. Een aantal vernieuwingen kon wel worden doorgevoerd, weze het vertraagd door de verschuiving van de geplande investeringen (op het ogenblik van de audit reeds tot in 2016). Het ComitÚ diende te constateren dat de inlichtingenwerkzaamheden niet (meer) voldoende werden ondersteund door de ICT. Door het grote volume was bepaalde informatie moeilijk toegankelijk of verwerkbaar, of dreigde ze aan de ADIV voorbij te gaan. In die zin waren de voorwaarden voor een goed beheer van de informatie niet (langer) volledig vervuld.".

Het Vast ComitÚ I wees op de evidente risico's die dit met zich brengt: "Er bestaat immers geen garantie dat informatie - die achteraf in een dossier cruciaal zou blijken - (tijdig) door de dienst wordt opgevangen, teruggevonden en/of verwerkt. Deze risico's moeten worden ingeperkt door investeringen in ICT.".

1. Hoe reageert u op de resultaten van de audit door het ComitÚ I van de ADIV wat betreft ICT?

2. Bent u er zich van bewust dat door de afwezigheid van een ge´ntegreerde-ICT systeem luidens het ComitÚ I er geen garanties is dat informatie - die achteraf in een dossier cruciaal zou blijken - (tijdig) door de dienst wordt opgevangen? Hoe reageert u op deze zware tekortkoming en dit wat betreft bijkomende middelen?

3. Kan u concreet illustreren welke budgetten u heeft uitgetrokken om te komen tot een ge´ntegreerd ICT-systeem en aangeven waarvoor die concreet worden aangewend? Volstaan die?

4. Is er reeds informatie over het hoofd gezien die achteraf bleek cruciaal te zijn in concrete dossiers ten gevolge van het uitblijven van een ge´ntegreerde ICT structuur? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 28 september 2012 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid maar wel onder de bevoegdheid van de minister van Landsverdediging.