BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
12 juli 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6736

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Bpost - Vlaamse postkantoren - Kortrijk - Taalgebruik - Volgnummers voor wachtrijen
________
postdienst
taalgebruik
________
12/7/2012Verzending vraag
18/9/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6736 d.d. 12 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

bpost is weliswaar geen echt openbaar bestuur, maar dit autonoom overheidsbedrijf wordt door de taalwetgeving wel als dusdanig beschouwd, waardoor de taalwetgeving in bestuurszaken onverkort geldt.

Deze wet bepaalt dat plaatselijke diensten, die in het Nederlandse taalgebied gevestigd zijn, uitsluitend de taal van het gebied hanteren voor berichten, mededelingen en formulieren die voor het publiek bestemd zijn en voor betrekkingen met particulieren. Postkantoren worden als plaatselijke diensten beschouwd.

Nochtans hanteert men in het postkantoor van Kortrijk (Koning Albertstraat) bij het uitreiken van de volgnummers (in geval van wachtrijen) zowel het Frans als het Engels. "Afhalen zendingen - Retrait d'envois" en "People in Queue: XX".

1) Wordt dit volgnummersysteem in alle postkantoren gebruikt?

2) Zal de minister maatregelen nemen om deze berichten en mededelingen te laten gebeuren conform de taalwetgeving in bestuurszaken?

Antwoord ontvangen op 18 september 2012 :

1) Het wachtrijbeheersysteem waarvan sprake wordt in 182 van de 682 postkantoren gebruikt waaronder het postkantoor Kortrijk Centrum.

2) Als gevolg van een foutieve configuratie van het systeem in het postkantoor Kortrijk Centrum, kwamen op het ticket vermeldingen voor in het Frans en het Engels. Het euvel werd ondertussen verholpen.