BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
3 juli 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6645

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
________
De mobilisatie van Turken in het buitenland
________
Turkije
diaspora
integratie van migranten
migrant
________
3/7/2012 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2303
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6645 d.d. 3 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens 'Die Welt' van 18 april 2012 koestert de Turkse regering plannen om - onder het voorwendsel dat ze de Turken in het buitenland tegen racisme wil beschermen - haar omvangrijke diaspora in het buitenland versterkt in te schakelen in haar eigen politieke agenda. De drijvende kracht achter deze operatie is het in 2010 in het leven geroepen 'ministerie voor Turken in het buitenland'. Buitenlandse Turkse organisaties zouden in juni en september worden uitgenodigd op congressen met het oog op de uitbouw van een heus Turks buitenlands netwerk en op de ontwikkeling van een strategie die erop is gericht via juridische kanalen de belangen van de Turkse gemeenschap(pen) in het buitenland te behartigen. Die zaak wint aan politiek belang vermits hetzelfde 'ministerie voor Turken in het buitenland' begin 2010 reeds 1.500 Turkse politici uit Europa uitnodigde op een geheime conferentie waarbij de Turkse kolonie in Europa werd opgeroepen in de eerste plaats de Turkse belangen te behartigen; een initiatief dat destijds stof deed opwaaien in Nederland en Duitsland.

Is de Belgische regering op de hoogte van dit nieuwe initiatief van de Turkse regering?

Heeft de Turkse regering dit initiatief aangekondigd en toegelicht?

Is de minister van oordeel dat het racisme tegenover Turken, waarnaar officieel wordt verwezen, zodanige proporties heeft aangenomen dat het een dergelijk optreden van de Turkse regering rechtvaardigt?

Is de minister van oordeel dat Turkije het recht heeft zich op te werpen als de hoeder van de Turkse kolonie in Europa en zich op die manier te mengen in de interne aangelegenheden van EU-lidstaten?

Meent de minister dat de handelswijze van de Turkse regering de integratie van de Turken en/of onderdanen van Turkse origine in dit land ten goede komt?

Heeft de minister weet van reacties van andere Europese lidstaten op dit nieuwe initiatief van de Turkse regering?

Werd het initiatief van de Turkse regering reeds op Europees niveau besproken?