BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
31 mei 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6381

de Piet De Bruyn (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________
De terugbetaling van psychotherapie
________
ziekteverzekering
psychologie
zelfmoord
erkenning van diploma's
paramedisch beroep
________
31/5/2012Verzending vraag
19/6/2012Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2124
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6381 d.d. 31 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Psychotherapie heeft al vaak zijn nut bewezen in het kader van de gezondheidszorg. In het geval van psychische problemen en meer specifiek op het vlak van zelfmoordpreventie, kan het nuttig zijn om bijvoorbeeld een klinisch psycholoog in te schakelen of een persoon die competent is in de psychotherapie.

Tot nu toe is er echter geen erkenning van de beroepsgroepen die psychotherapie mogen uitvoeren. Tevens is er momenteel geen terugbetaling van psychotherapie via de verplichte verzekering.

Graag had ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe ziet u de erkenning van psychotherapie in de toekomst? Binnen welke termijn voorziet u een erkenning? Welke opleiding of beroepsgroepen komen in aanmerking?

2) Wat is uw standpunt in verband met de erkenning van de klinisch psycholoog en de terugbetaling van de sessies?

3) Wat is uw standpunt in verband met de terugbetaling van psychotherapie in het algemeen, en voor zelfmoordpreventie in het bijzonder?

Antwoord ontvangen op 19 juni 2012 :

De erkenning van de geestelijke gezondheidszorgberoepen is een problematiek die mijn bijzondere aandacht wegdraagt.

Vandaag worden psychologen, psychotherapeuten en andere niet-geneeskundige geestelijke gezondheidszorgberoepen (seksuologen, klinische orthopedagogen, ...) niet als gezondheidswerkers erkend.

De titel “pyscholoog” wordt krachtens de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog echter wel als beroepstitel beschermd.

De patiënten staan echter niet in de kou, aangezien de geneesheren-specialisten in de psychiatrie en de geneesheren-specialisten in de neuropsychiatrie erkende gezondheidswerkers zijn die deze patiënten een psychotherapeutische behandeling kunnen bieden.

In de nabije toekomst zal er ook sprake zijn van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheid en psychiatrie en van beroepsbekwaamheden ter zake.

Anderzijds staan, net zoals tijdens de vorige legislatuur, mijn diensten ter beschikking van het Parlement om de voorstellen te bestuderen die in de Kamer werden ingediend om de geestelijke gezondheidszorgberoepen een statuut te geven en ze volledig of gedeeltelijk bij de gezondheidswerkers in te delen.

Die werkzaamheden zouden in de komende weken moeten van start gaan.

Wat de terugbetaling aangaat, is het natuurlijk nog te vroeg om daarover al knopen door te hakken, aangezien de kwestie van de erkenning van de geestelijke gezondheidswerkers nog niet is opgelost. Gezien de huidige budgettaire context, is een specifieke nomenclatuur op korte termijn niet voorzien. De werkzaamheden die gaan aanvangen focussen op dit moment op de omkadering van het beroep, met het oog op de volksgezondheid en de bescherming van de patiënt.

Ik zal er in ieder geval alles aan doen om deze problematiek in deze legislatuur af te ronden.