BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
20 maart 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5933

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
Koningshuis - Kosten - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
________
ministerie
beveiliging en bewaking
Koning en Koninklijke familie
________
20/3/2012 Verzending vraag
2/5/2012 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5933 d.d. 20 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de geachte minister mij telkens voor de jaren 2009, 2010 en 2011 een overzicht geven van de kosten die door de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken werden gedaan ten behoeve van de leden van het Koningshuis en dit per lid van het Koningshuis? Kan daarbij een onderverdeling per kost of per opdracht worden gemaakt voor bewakingsopdrachten, al dan niet permanent of tijdelijk volgens locatie, begeleiding bij verplaatsingen, enzovoort, alsook een totaal overzicht van de uitgaven?

Antwoord ontvangen op 2 mei 2012 :

Ik wens de aandacht te vestigen op het feit dat een identieke vraag gesteld werd door de heer Bruno Stevenheydens op 11 januari 2010 (vraag nr 358) voor de jaren 2006, 2007 en 2008.

Voor 2009, 2010 en 2011 bedroegen de kosten welke door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken worden gedragen respectievelijk 14 490 000 euro, 14 562 000 euro en 14 731 000 euro. Deze kosten omvatten de wedden, toelagen en vergoedingen van de personeelsleden alsook de investerings- en werkingskosten. Gegevens met betrekking tot de kost per lid van het koningshuis zijn niet beschikbaar.

De kostprijs voor de bewakingsopdrachten in 2009 bedroeg voor het koninklijk paleis te Brussel, de koninklijke residenties te Laken en de residenties in de Ardennen respectievelijk 1 178 617 euro, 3 180 175 euro en 926 285 euro. In 2010 bedroeg dit respectievelijk 1 224 603 euro, 3 178 634 euro en 925 927 euro. Voor 2011 was dit respectievelijk 1 184 069 euro, 3 163 215 euro en 934 945 euro.

De kostprijs voor de bijstand naar aanleiding van de verplaatsingen van de koninklijke familie bedroeg in 2009, 2010 en 2011 respectievelijk 322 453 euro, 371 914 euro en 320 666 euro. Deze bijstand bestond uit het verzekeren van de persoonsbeveiliging van de leden van de koninklijke familie en het uitvoeren van verkeersescortes naar aanleiding van officiële verplaatsingen per voertuig.