BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
20 maart 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5932

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Landsverdediging
________
Koningshuis - Defensie - Kosten
________
defensiebegroting
Koning en Koninklijke familie
krijgsmacht
________
20/3/2012 Verzending vraag
5/4/2012 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5932 d.d. 20 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de geachte minister mij voor het jaar 2011 een overzicht geven van de kosten die door het departement van Defensie werden gedragen voor de leden van het Koningshuis en dit per lid van de Koninklijke Familie? Kan dit overzicht worden gedetailleerd per kost of opdracht waarover het gaat?

Antwoord ontvangen op 5 april 2012 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord op de parlementaire schriftelijke vraag nr. 123 van de heer volksvertegenwoordiger Theo Francken, van 13 februari 2012 (Vragen en Antwoorden, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2011-2012, nr. 57, blz. 222-223).