BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 februari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5719

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Landsverdediging
________
Ministerie van Defensie - Werkstraffen - Uitvoering
________
vervangende straf
voltrekking van de straf
krijgsmacht
________
28/2/2012 Verzending vraag
14/3/2012 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5719 d.d. 28 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds een aantal jaar bestaat de mogelijkheid dat personen, die veroordeeld werden tot een werkstraf, die werkstraf kunnen uitvoeren binnen het Ministerie van Defensie.

Graag had ik geweten hoeveel personen in 2009, 2010 en 2011 een werkstraf uitvoerden binnen Defensie. Tevens had ik graag geweten op welke diensten en voor welke functies deze mensen worden ingezet.

Werd het systeem in zijn algemeenheid reeds geŽvalueerd door uw diensten? Indien ja, wat waren de conclusies en/of aanbevelingen?

Antwoord ontvangen op 14 maart 2012 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

Ik verwijs het geachte lid naar mijn antwoord op de schriftelijke parlementaire vraag nr. 20 van de heer volksvertegenwoordiger Bert Maertens (QRVA 53 050).