BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
19 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5337

de Piet De Bruyn (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________
De veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak Yoh-Ekale Mwanje (Opsluiting in vluchtelingencentrum 127bis zonder medische zorgen)
________
Europees Hof voor de rechten van de mens
gezondheidsverzorging
politiek asiel
aids
illegale migratie
gevangenisstraf
sociale voorzieningen
asielzoeker
________
19/1/2012Verzending vraag
6/2/2013Dossier gesloten
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5338
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5337 d.d. 19 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Europees Hof voor de rechten van de Mens (EHRM) veroordeelde BelgiŽ op 20 december 2011 in de zaak Yoh-Ekale Mwanje v. Belgium (no. 10486/10). De reden voor de veroordeling was de opsluiting van een Kameroense vrouw in het vluchtelingencentrum 127bis zonder het verstrekken van de nodige medische zorgen. De vrouw in kwestie was HIV-patiŽnte en kon dit aantonen met attesten van het Instituut voor Tropische Ziekten. De vrouw werd echter opgesloten in december 2009 en kreeg pas vanaf 1 maart 2010 de nodige medicatie. Het EHRM oordeelde dat de vrouw niet de nodige medische zorgen verkreeg gedurende haar detentie. Bovendien voorzag BelgiŽ volgens het EHRM geen effectief rechtsmiddel tegen die onmenselijke behandeling en was de detentie in het centrum in strijd met het recht op vrijheid. Daarbij raadde het Hof de Belgische overheid aan om in het belang van het verdere verloop van het proces de betrokken vrouw niet te verwijderen van haar grondgebied totdat de uitspraak definitief werd gemaakt.

Met dit in het achterhoofd stel ik de geachte minister en staatssecretaris graag volgende vragen:

1) De effectiviteit van bepaalde medicatie (zoals aidsremmers) is sterk afhankelijk van de regelmatig waarmee men deze medicatie inneemt. Voor HIV-patiŽnten is het van uitermate belang dat zij hun medicatie innemen op vastgelegde tijdstippen. Ik zou dan ook met aandrang willen vragen welke acties u gaat ondernemen om er in de toekomst voor te zorgen dat de nodige medische zorgen wel worden verleent in vluchtelingencentra?

2) Kan u verklaren waarom de betrokkenen geen gerechtelijke actie kon ondernemen tegen het gebrek aan noodzakelijke medische zorg? Is u van plan om iets te veranderen aan de bestaande regelgeving?