BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5254

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
________
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
________
gelijke behandeling
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming
________
16/1/2012Verzending vraag
13/3/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3434
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5254 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Graag had ik het antwoord op de volgende vragen gekregen:

1) Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2010 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat?

2) Hoeveel werd er in 2010 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein?

Antwoord ontvangen op 13 maart 2012 :
  1. Er werden geen concrete beleidsmaatregelen of acties genomen in 2010 ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Wel werd het diversiteitplan 2011-2012 van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie voorbereid in 2010. Het volgende doel wordt beschreven in het plan: “een zo objectief en professioneel mogelijke werving door het neutraliseren van de risico’s tot directe of indirecte discriminatie”. Daar worden twee acties aan verbonden:

  • Een diversiteitopleiding (bijvoorbeeld opleiding "Sleutels om goed te functioneren binnen een diverse professionele omgeving"), in een eerste fase voor het Human Resources (HR)-personeel, de personen die deel uitmaken van de selectiecommissies, de personen met een managementfunctie en vervolgens de andere personeelsleden.

  • Zorgen dat er tijdens de selecties een jury is die zowel uit mannen als vrouwen bestaat.

  1. Niets.