BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5221

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de minister van Justitie
________
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
________
gelijke behandeling
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming
________
16/1/2012 Verzending vraag
16/2/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3423
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5221 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Graag had ik het antwoord op de volgende vragen gekregen:

1) Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2010 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat?

2) Hoeveel werd er in 2010 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein?

Antwoord ontvangen op 16 februari 2012 :

1.In de periode maart tot mei 2010 werd verschillende keren door het Centrum van gelijkheid van kansen en racismebestrijding een opleiding van één dag gegeven rond diversiteitsmanagement.

Binnen de opleiding was een luik voorzien voor gelijke kansen tussen mannen en vrouwen.

De opleiding was gericht aan de functionele chefs van de centrale administratie, justitiehuizen en penitentiaire inrichtingen. Aan deze opleiding hebben 93 personen deelgenomen.

Daarnaast werd in september 2010 door de dienst Diversiteitsbeleid, in samenwerking met de dienst Individuele en Sociale begeleiding een communicatiecampagne gelanceerd binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie.

Doel van de campagne was een algemene sensibilisering op het vlak van diversiteit en individuele en sociale begeleiding. De dienst Diversiteitsbeleid wilde met deze campagne duidelijk maken dat diversiteit een zaak is van iedereen.

De campagne werd opgesteld rond een folder en bijhorend affiche. Hierbij werd onder andere aandacht besteed aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen de FOD Justitie.

De campagne was gericht aan de P&O correspondenten van de centrale administratie en de gedecentraliseerde diensten van de FOD Justitie; de directeurs en regionale directeurs van de gevangenissen en justitiehuizen; de psychosociale dienst; het stressteam van de gevangenissen; de psychosociale preventieadviseurs en bemiddelaars van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

2. In 2010 werd volgens de rekeningen effectief 10 693,23 euro uitgegeven. Voor de opleiding diversiteitsmanagement bedroeg de uitgavenpost 4 500 euro. De lancering van de communicatiecampagne kwam tot stand door een co-financiering van de FOD P&O. In totaal kostte het event 6 193,23 euro. Hiervan financierde FOD P&O 1 750,00 euro en FOD Justitie 4 443,23 euro.