BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5217

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen
________
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
________
ministerie
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming
________
16/1/2012Verzending vraag
16/1/2012Dossier gesloten
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3464
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5217 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen en mannen in besluitvorming vooropstelt, is een permanente opdracht voor de overheid. En dit zowel stroomopwaarts - waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht - als stroomafwaarts - waar de beleidsbeslissingen worden uitgevoerd.

Daarom had ik graag vernomen:

1) Wat was de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke medewerkers, binnen uw beleidscel in 2010:

- In globo

- Per niveau : Leden Niveau 1 / Uitvoerend personeel : op het niveau 2, op het niveau 2 +, op het niveau 3 / Op het niveau van de directeur en adjunct-directeurs

2) Waren er in de loop van 2011 vacante plaatsen of nieuwe aanwervingen binnen uw beleidscel? Zo ja, op welk niveau? Werden hiervoor vrouwen of mannen aangeworven?