BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
10 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5141

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
Illegalen - Treinen en treinstations - Opsporing - Interventies - Spoorwegpolitie - Lokale politie - Lokalisatie
________
illegale migratie
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoer per spoor
spoorwegstation
politie
gemeentepolitie
officiŽle statistiek
geografische spreiding
________
10/1/2012 Verzending vraag
8/3/2012 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5141 d.d. 10 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op een schriftelijke vraag van een kamerlid (nr. 480 aan de minister van Binnenlandse Zaken), blijkt dat in 2010 de federale spoorwegpolitie en de lokale politie zeer verschillend zijn tussengekomen in verband met inbreuken op de vreemdelingenwetgeving vastgesteld in de treinen en de treinstations van het land. 45 % van de interventies in dit verband hadden immers plaats in Brussel, 45% in Vlaanderen en niet eens 10% in WalloniŽ.

1) Hoe verklaart de geachte minister dit aanzienlijke verschil, vooral wat WalloniŽ betreft?

2) Kan zij de reeds gekende cijfers van 2011 opgesplitst per gewest bezorgen?

Antwoord ontvangen op 8 maart 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Vragen 1 en 2.

Gelieve hierbij de gevraagde gegevens te willen vinden. Het betreft het aantal door de politiediensten geregistreerde feiten inzake de inbreuken op de ‘vreemdelingenwetgeving’ op het niveau van de gewesten voor het eerste semester van 2011. Er werd een opsplitsing gemaakt op basis van het type registrerende korps. De gegevens zijn afkomstig uit de databankafsluiting van 21 oktober 2011.

De analyse van gegevens voor het eerste semester 2011 bevestigt de regionale verschillen voor wat de vaststellingen betreft van inbreuken op de vreemdelingenwetgeving (inbreuken vastgesteld door de geïntegreerde politie, zowel op de treinen als in de spoorwegstations). Het is inderdaad zo dat 45 % van de tussenkomsten in dat kader plaats hebben in Vlaanderen, 41 % in het Brussels Gewest en 14 % in Wallonië. Wanneer we de analyse doen voor enkel de spoorwegstations blijkt dat de helft (49 %) van de tussenkomsten gebeuren in Brussel, 37 % in Vlaanderen en 14 % in Wallonië. Voor wat de inbreuken op de treinen betreft, zien we voor het eerste semester 2011 een andere verdeling : 13 % in Brussel, 74 % in Vlaanderen en 13 % in Wallonië.

Te noteren valt dat ongeveer 85 % van de inbreuken worden vastgesteld door de Spoorwegpolitie (SPC), de andere 15 % kunnen we verdelen onder de lokale politie (13,5 %), de luchtvaartpolitie (0,7 %) en de gerechtelijke politie (0,4 %).

Het verschil dat we vaststellen tussen Wallonië en de twee andere regio’s ligt waarschijnlijk bij twee factoren. De aanwezigheid van internationale terminals in Brussel (die van Brussel een belangrijk knooppunt maken op spoorwegvlak) alsook de sterke aantrekking van Brussel (door haar statuut als hoofdstad van Europa) trekken een groot aantal illegalen aan en verklaren waarschijnlijk het hoog percentage van de tussenkomsten voor inbreuken op de vreemdelingenwetgeving. De operatie “Zephyr”, uitgevoerd door SPC Brussel, leert ons dat veel illegalen gebruik maken van het MIVB-(pre)metronet om zich vervolgens te begeven naar de wegparkings (namelijk Groot-Bijgaarden) en zich te verbergen in de laadruimtes van vrachtwagens met bestemming Groot-Brittannië en Nederland. Brussel is een knooppunt van spoorwegen in België van waaruit een groot aantal lijnen vertrekken richting Wallonië en Vlaanderen. De geografische ligging van Vlaanderen in het Europese wegennet (weg, spoorweg en waterweg) maakt van haar een bevoorrechte doorgang voor illegalen die zich naar onze buurlanden willen begeven (vooral Groot-Brittannië). Een analyse van de Dienst Immigratie en Grenscontrole van de Federale Politie leert ons dat het hoog aantal tussenkomsten door de politiediensten op de treinen te verklaren is door een uitstekende toegankelijkheid van de spoorwegen tot onze zeehavens, zoals Oostende (Ferries richting Groot-Brittannië), Zeebrugge en Antwerpen (laden van vrachtwagens voor vertrek naar andere landen), en wegparkings die gelegen zijn in de nabijheid van spoorwegstations (Veurne, Jabbeke).

Vragen 3 en 4.

Deze gegevens zijn binnen mijn departement niet beschikbaar.

Vreemdelingen wetgeving – 2011

Spoorwegstation

 

Gewest

Korpstype (registrerend)

Aantal feiten

% feiten

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Fedpol : Spoorwegpolitie

382

45,4

 

Lokale Politie

18

2,1

 

Fedpol : Luchtvaartpolitie

8

1,0

 

Fedpol : Federale gerechtelijke politie

4

0,5

 

Subtotaal

412

48,9

Gewest

Korpstype (registrerend)

Aantal feiten

% feiten

Vlaams Gewest

Fedpol : Spoorwegpolitie

215

25,5

 

Lokale Politie

95

11,3

 

Subtotaal

310

36,8

Gewest

Korpstype (registrerend)

Aantal feiten

% feiten

Waals Gewest

Fedpol : Spoorwegpolitie

99

11,8

 

Lokale Politie

21

2,5

 

Subtotaal

120

14,3

Totaal

 

842

100,0

Trein

 

 

 

 

 

Gewest

Korpstype (registrerend)

Aantal feiten

% feiten

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Fedpol : Spoorwegpolitie

31

13,0

 

Subtotaal

31

13,0

Gewest

Korpstype (registrerend)

Aantal feiten

% feiten

Vlaams Gewest

Fedpol : Spoorwegpolitie

164

68,9

 

Lokale Politie

11

4,6

 

Subtotaal

175

73,5

Gewest

Korpstype (registrerend)

Aantal feiten

% feiten

Waals Gewest

Fedpol : Spoorwegpolitie

31

13,0

 

Lokale Politie

1

0,4

 

Subtotaal

32

13,4

Totaal

 

238

100,0

Totaal

 

 

 

 

 

Gewest

Korpstype (registrerend)

Aantal feiten

% feiten

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Fedpol : Spoorwegpolitie

413

38,2

 

Lokale Politie

18

1,7

 

Fedpol : Luchtvaartpolitie

8

0,7

 

Fedpol : Federale gerechtelijke politie

4

0,4

 

Subtotaal

443

41,0

Gewest

Korpstype (registrerend)

Aantal feiten

% feiten

Vlaams Gewest

Fedpol : Spoorwegpolitie

379

35,1

 

Lokale Politie

106

9,8

 

Subtotaal

485

44,9

Gewest

Korpstype (registrerend)

Aantal feiten

% feiten

Waals Gewest

Fedpol : Spoorwegpolitie

130

12,0

 

Lokale Politie

22

2,0

 

Subtotaal

152

14,1

Totaal

 

1080

100,0

Bron ; FPF/CGOPB/Beleidsgegevens

Verwerking : FPF/DGA/SPC/Analyse stratégique