BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
23 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4997

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
________
Oostende - Transit-illegalen - Handhaving - Extra inzet manschappen - Aanzuigeffect
________
illegale migratie
doorvoer
politiecontrole
________
23/12/2011Verzending vraag
5/3/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3108
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4997 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Oostende merken hulpverleners een zorgwekkende stijging van het aantal transitillegalen. Volgens hulpverleners wordt er zelfs 'reclame' gemaakt onder de migranten dat dit de beste plaats is om de oversteek naar Engeland te wagen.

De groep illegalen die naar Oostende komt om de oversteek te maken, blijft groeien. Het gaat vooral om Algerijnen, Egyptenaren, TunesiŽrs en SyriŽrs. Door het schone weer heeft zich schijnbaar een groep transitillegalen gevestigd in natuurgebieden in Oostende waaronder "het Bosje". Vele burgers voelen zich dan ook niet meer veilig.

Deze situatie is inhumaan en behoeft een structurele oplossing. Illegale asielzoekers moeten terug worden verwezen naar hun land en het doorschuiven van deze mensen naar elkaars landgrenzen is geen oplossing. Europa kan en moet hier een duidelijkere rol spelen. Ook de concrete situatie in Oostende behoeft een oplossing. Het aanzuigeffect moet worden stopgezet. Consequent beleid kan de toestroom indammen.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Is zij bereid gezien de sterke toename van transitvluchtelingen om extra politiemanschappen ter beschikking zal stellen van de stad Oostende om doorgedreven acties te kunnen voeren? Zo ja, kan zij toelichten om hoeveel mensen het gaat en kan zij aangeven hoelang zij zullen worden ingezet?

2) Kan zij aangeven hoe de coŲrdinatie praktisch verloopt met de lokale politie, de scheepvaartpolitie, de spoorwegpolitie en andere betrokken diensten alsook de provincie en de stad? Gaat zij op regelmatige basis overleggen, plannen en desgevallend bijsturen? Kan zij dit toelichten?

3) Welke andere stappen voorziet zij om de handhaving te versterken en om het aanzuigeffect van Oostende ten aanzien van de transit- illegalen daadwerkelijk stop te zetten?

Antwoord ontvangen op 5 maart 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

De aangehaalde problematiek behoort tot de bevoegdheid van de Staatssecretaris bevoegd voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie.