BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
23 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4994

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
________
Transit illegalen - Mobiele controles in de haven van Oostende - Technologische opsporingsmethodes
________
illegale migratie
doorvoer
haveninstallatie
Verenigd Koninkrijk
controle van de migraties
politiecontrole
________
23/12/2011Verzending vraag
26/10/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3099
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4994 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds begin dit jaar werden meer dan 800 illegalen opgepakt in Oostende. Een commissaris van de interventiepolitie stelde onlangs in een interview dat de scanners waarmee de havencontainers onderzocht worden op menselijke aanwezigheid net de vluchtelingen lijken aan te trekken: " Eens voorbij de scanner zitten ze immers safe. ". Bijgevolg lijkt het me opportuun om meer in te zetten op mobiele controles en dit op grotere schaal en dichter bij de boot. De flessenhals is immers de haven. Alle illegalen moeten hierlangs dus hier hebben we de meeste kans om het grootste aantal illegalen te vatten. Dit behoeft niet zozeer een bijkomende inzet wat mankracht betreft maar vooral de inzet van technologie.

In Frankrijk gebruikt men bijvoorbeeld de zeer succesvolle opsporingsmethode die gebaseerd is op de opsporing van koolzuurgassen in vrachtwagens. In Calais kunnen vrachtwagenchauffeurs gratis terecht bij een dergelijk controlepunt waar de vrachtruimte met behulp van een sonde zeer snel kan worden onderzocht. 40 % van de vrachtwagenchauffeurs aldaar maakt gebruik van deze dienst. In Engeland maakt men gebruik van hartslagdetectoren (die van seismische technologie gebruik maken om minimale bewegingen te detecteren).

Er moet worden ingezet in een waaier van controlemiddelen om de pakkans verder op te drijven. Dit zal ontmoedigend werken en laat dat nu net de bedoeling zijn. Consequent beleid kan de toestroom immers indammen.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert de minister op de stelling dat de vaste scanner in de haven van Oostende vluchtelingen lijkt aan te lokken? Wat wordt hieraan gedaan?

2) Bent u het met me eens dat er meer mobiele controles moeten komen in de haven van Oostende en dit met verschillende methodes? Zo ja, kan u dit concreet toelichten naar methodes toe en naar aantallen extra controles in de haven zelf naar transit-illegalen?

3) Zijn de politiediensten vertrouwd met de opsporingsmethode in Frankrijk waarbij wordt gezocht naar koolzuurgassen in vrachtwagens en wat vindt u van het initiatief in Calais om een dergelijk controlepunt aan te bieden aan de transportfirma's?

4) Zijn de politiediensten vertrouwd met de opsporingsmethode in Engeland waarbij hartslag detectoren worden ingezet? Bent u zinnens gelijkaardige controlemiddelen in te zetten ion Oostende? Zo neen, welke andere technologieŽn worden dan ingezet?

Antwoord ontvangen op 26 oktober 2012 :

Vragen 1, 3 en 4

De scanner in de haven van Oostende betreft een hartslagdetector en registreert eveneens menselijke bewegingen en geluiden. Alle vrachtwagens rijden door de scanner. Wij zien geen enkele reden waarom deze scanner illegalen zou aantrekken naar de haven van Oostende.

De politiediensten zijn vertrouwd met de Franse opsporingsmethode naar koolzuurgassen in vrachtwagens. 

Vraag 2

Momenteel worden alle vrachtwagens onderworpen aan een controle in de scanner.

De personeelsleden, die de scanner bedienen, zijn eveneens in het bezit van een CO²-meter die de koolzuurgassen detecteert. Daarna worden ze aan de grenspost gecontroleerd op reisdocumenten. Op vraag van Trans Europa Ferries verrichten personeelsleden van de United Kingdom Border Agency regelmatig bijkomende CO²-metingen, net vóór de inscheping.

Vóór de aankomst van het schip tot op het moment dat het schip afmeert, patrouilleert de interventieploeg van de scheepvaartpolitie ter hoogte van de kritieke punten rond de haven.