BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4759

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Postbodes - Elektrische fiets - Kwaliteit - Accu's - Ongevallen - Lastenboek - Aansprakelijkheid
________
postdienst
tweewielig voertuig
elektrische accumulator
________
28/12/2011Verzending vraag
21/2/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3825
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4759 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er blijken grote problemen met de accu's van de elektrische fietsen van de postbodes. Recente ongevallen bewijzen dit, o.a. een ontplofte accu in Antwerpen en wellicht veroorzaker van een brand in het postkantoor van Aarschot. De gevolgen zijn drastisch: de batterijen van de 2.000 elektrische fietsen moeten terug naar de leverancier. Men gewaagt voorlopig van een fabricagefout.

Hierover de volgende vragen:

1) Beaamt de geachte minister de problemen met de accu's van de elektrische fietsen van de postbodes?

2) Kon men ondertussen een juiste diagnose stellen? Zo ja, hoe luidt deze en met welke gevolgen?

3) Hoe verklaart zij het falen van deze accu's? Gaf het lastenboek voldoende duidelijkheid om een voldoende kwaliteitsvolle batterij te leveren en gaat het hier echt over een onvoorspelbare en niet te voorziene euvel? Of bleef het lastenboek in gebreke?

4) Hoe zal dit euvel verder worden opgevolgd en hersteld? Welke schade lijdt Bpost en wie wordt hiervoor aansprakelijk gesteld? Op welke termijn zullen alle accu's in goede staat terug operationeel zijn?

5) Leidden deze problemen naar een leerproces?

Antwoord ontvangen op 21 februari 2012 :

1) De berichten in de pers met betrekking tot een “ontplofte” accu te Antwerpen en de relatie tot de brand te Aarschot waren onjuist. Van een ontploffing van een batterij is geen sprake; wel heeft een batterij te Wilrijk vuur gevat. De oorzaak van de brand te Aarschot wordt nog onderzocht maar er lijkt geen verband te zijn met de batterijen.

2) Het onderzoek naar de oorzaken van het incident in Wilrijk is nog niet afgerond.

3) Het lastenboek bevat alle nodige specificaties om kwaliteit en veiligheid te garanderen. Een erkende controleinstelling staat in voor de CE-certificatie.

4) Om elk veiligheidsrisico uit te sluiten, is bpost met de leverancier overeengekomen dat alle batterijen zouden worden gecontroleerd en/of vervangen. Deze actie zal tegen midden februari 2012 volledig zijn afgerond. Het juridische onderzoek naar de aansprakelijkheid is nog niet afgerond.

5) Vanzelfsprekend worden uit deze incidenten de nodige conclusies getrokken. Zo bekijkt bpost bijvoorbeeld of aanpassingen nodig zijn aan het proces van levering en keuring van batterijen en toebehoren.