BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4757

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Zelfmoord - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Cijfers - Evolutie - Maatregelen
________
zelfmoord
officiŽle statistiek
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoerspersoneel
________
28/12/2011Verzending vraag
3/12/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3812
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4757 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zelfmoord (sommigen prefereren zelfdoding) blijkt een dramatisch maatschappelijk fenomeen dat zich in alle geledingen van de samenleving manifesteert. BelgiŽ behoort bij de internationale koplopers inzake het aantal zelfmoorden.

Hierover de volgende vragen.

1. Hoeveel zelfmoorden bij personeelsleden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) stelde men jaarlijks vast in de periode 2006-2010?

2. Hoe evolueerde dit aantal en welke conclusies, duidingen of hypotheses kan men bij deze ontwikkelingen plaatsen?

3. Wijkt het fenomeen zelfmoord bij de NMBS af van wat men maatschappelijk gemiddeld vaststelt? Zo ja, welke afwijkingen en met welke oorzaken?

4. Bestaan er bijzondere maatregelen om zelfmoorden bij de NMBS te voorkomen?

5. Bestaan er bijzondere maatregelen om collegae in deze tragische gevallen bij te staan en te begeleiden?

Antwoord ontvangen op 3 december 2012 :

1.   tot 3. Dergelijke gegevens zijn niet beschikbaar. 

4.   Op het vlak van secundaire preventie streeft CPS (de externe preventiedienst van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) Groep) ernaar om sleutelpersonen binnen de directies op te leiden die dreigend suïcidaal gedrag kunnen signaleren waarna een interventie kan volgen.

CPS werkte een blauwdruk voor een draaiboek uit dat als leidraad kan dienen om een draaiboek "op maat" van een bepaalde dienst of directie uit te werken.

Dertien maatschappelijke assistenten zullen in de komende maanden een externe opleiding volgen om met de problematiek van zelfdoding om te gaan. 

5.   De preventieadviseurs psychosociaal welzijn kunnen op vraag van de werkgever psychologische bijstand verlenen. Dit kan zowel tijdens een individueel of een groepsgesprek.

Sedert 1 juli 2012 werd tevens een wachtdienst voor psychosociale bijstand opgericht.