BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4754

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Vilvoorde - Perrons - Vernieuwing
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
________
28/12/2011Verzending vraag
26/11/2012Herkwalificatie
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3660
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2725
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4754 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het stationsgebouw van Vilvoorde is sinds 2000 een beschermd monument. Volledig terecht, gebouwd in 1883 is het één van de oudste stations in België. In 2001 werd het gebouw dan ook grondig gerenoveerd en het resultaat mag er zijn. In een tweede fase zou men de sporen en perrons vernieuwen. Alleen is er anno 2011 nog steeds niets gebeurd.

Een verplaatsing van het mooie stationsgebouw naar de perrons lijkt wel een tijdreis naar een donker ver verleden. Vanaf dat moment lijkt het wel of men zich in het fort van Breendonk begeeft. Halve duisternis, holle klanken, roestige metalen raamvormen zonder glas, op de grond grijze afgeleefde tegels of gewoon grind, afgebladderde banken. Een helemaal versleten trap (wat doen mensen met een beperking of met kinderwagens?), zonder enige aanduiding van welke treinen er worden verwacht.

Hierover de volgende vragen:

1) Beaamt de geachte minister dat de staat van de toegang tot de perrons en de perrons zelf in het station van Vilvoorde zich in een onaanvaardbare staat bevinden en dat een drastische ingreep met urgentie noodzakelijk is? Zo ja, wanneer zal deze urgentie zijn beslag krijgen? Zo neen, hoe diep moet een verval toestaan alvorens zij een toestand van een publieke voorziening, het station van Vilvoorde, op een van de drukste lijnen van België, als voldoende alarmerend beoordeelt en een urgente ingreep noodzakelijk acht?

2) Is zij op de hoogte dat zich in de toegang tot de perrons en op de perrons geen enkele aanduiding bevindt van welke trein op welk moment zal aankomen… en dat dus ook de ondertussen systematische vertragingen enkel via luidsprekers kunnen worden gecommuniceerd… een communicatie die voor de laatavond treinen wegvalt?

3) Is de NMBS nog zinnens om de renovatie van de perrons en de toegang daartoe in Vilvoorde aan te vatten? Wanneer zal de renovatie worden aangevat en hoeveel tijd zal dit in beslag nemen? Welke werken zullen er daarbij precies worden uitgevoerd? Wat is het budget voor deze werken?

4) Gaat de minister akkoord om meteen maatregelen te treffen die de veiligheid en het comfort van de gebruikers zullen waarborgen?