BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4749

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Veiligheid - Waarschuwingstoestel voor aankomende TGV's
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
veiligheid van het vervoer
snelvervoer
voertuigverlichting
________
28/12/2011Verzending vraag
19/3/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3392
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4749 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De voorbije periode betekende voor de NMBS niet meteen een tijd van voorspoed en grote trots. Zowat op alle fronten en in alle dimensies van de werking trad een rist van euvel op. Daarbij viel ook een belangrijk probleem met de veiligheid op.

De laatste week van september 2011, naar aanleiding van dertig jaar TGV, nodigde Infrabel een aantal journalisten uit om hen te illustreren hoe prioritair het veiligheidsbeleid wordt aangepakt. Zo kregen deze journalisten een demonstratie van een "revolutionair" toestel dat spoorwegarbeiders, onder andere betrokken bij controle en onderhoud van de TGV-lijnen, waarschuwt voor een aankomende TGV. Spijtig genoeg weigerde het toestel elke dienst en werd de triomfantelijke demonstratie eerder een zielige en ontluisterende vertoning. Tegelijkertijd werd de relevantie van dit "revolutionaire" toestel grondig betwijfeld door één van de Infrabelvertegenwoordigers.

Hierover de volgende vragen:

1) Is de geachte minister op de hoogte van de eerder potsierlijke demonstratie van Infrabel, waarbij een hoog opgehemeld toestel dat spoorwegarbeiders waarschuwt voor een aankomende TGV, elke dienst weigerde? Hoe verklaart zij deze demonstratie die de journalisten niet echt van een performante veiligheidspolitiek bij Infrabel overtuigde?

2) Naar aanleiding van deze vertoning, verklaarde een Infrabelvertegenwoordiger dat dit toestel in feite overbodig is en dus irrelevant zou zijn. Beaamt zij deze analyse en zo ja, waarom beschikt Infrabel dan toch over dit toestel (dat trouwens dienst weigerde)? Hoeveel kostte dit toestel, hoeveel ervan zijn er door Infrabel aangekocht?

Antwoord ontvangen op 19 maart 2012 :

Het gebruik van dit waarschuwingstoestel is niet verplicht door de reglementering. Het is zo dat het werk van een onderhoudsploeg enkel toegelaten is na buitendienststelling van het overeenstemmend spoor. Aldus kan de onderhoudswerf veilig plaats hebben.

Een waarschuwingstoestel wordt enkel voorzien om de passage van een hoge snelheidstrein (HST) op het naastliggende spoor aan te kondigen en zo te vermijden dat de werklieden zouden schrikken. Het gaat dus eerder om een bijkomende preventieve maatregel.

Gedurende de presentatie was het inderdaad zo dat het waarschuwingstoestel bij aanvang van de werken niet functioneerde. De batterij was onvoldoende geladen. Dit werd door de selftest van het toestel gedetecteerd. De lokale verantwoordelijke heeft het toestel op het net aangesloten en na enkele minuten werkte alles goed.  

Infrabel heeft zes toestellen en deze kosten 15 000 euro per stuk.