BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4740

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Belang van zonne-energie - Bestaande investeringen - Kosten-batenanalyse
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoer per spoor
zonne-energie
kosten-batenanalyse
________
28/12/2011Verzending vraag
9/2/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2631
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4740 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op het traject tussen Antwerpen en Amsterdam rijdt de trein doorheen een constructie die 16 000 zonnepanelen draagt. Deze verzorgen op jaarbasis ongeveer 3 300 kilowattuur (KWh) aan elektriciteit, het equivalent om een dag alle 4 000 elektrische treinen, van energie te voorzien. De constructie kostte de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) bijna 16 miljoen euro.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Binnen welk businessplan en een kosten-batenanalyse past de investering van deze 16 miljoen euro? Op welke termijn zal deze investering zichzelf en het onderhoud ervan terug betalen en wanneer zullen deze zonnepanelen winst voor de NMBS opleveren?

2) Welke andere investeringen in alternatieve energie (zon, wind, ) voorziet de NMBS nog: waar, welke, wanneer en met welk businessplan en kosten-batenanalyse?

Antwoord ontvangen op 9 februari 2012 :

1. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) is niet betrokken bij de plaatsing van zonnepanelen. Infrabel, die de spoorweginfrastructuur beheert, participeert in de vennootschap SPS FIN cvba, die speciaal opgericht werd om de zonnepanelen te plaatsen op de tunnelkoker ten noorden van Antwerpen. De participatie van Infrabel in deze vennootschap is beperkt tot een symbolische 4,55 %.

De business case is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van SPS FIN. De investering is gefinancierd door SPS FIN.

De Staat heeft in artikel 48 van het beheerscontract uitdrukkelijk aan Infrabel gevraagd om mogelijke partnerschappen te onderzoeken op het vlak van alternatieve energiebronnen, met name fotovoltaïsche zonnepanelen. Bovendien wordt de opgewekte zonne-energie integraal door Infrabel aangekocht, aan een voordelig tarief.

2. Investeringen in de productie van alternatieve energie zijn ofwel een opportuniteit aangebracht door (privé)-partners, ofwel investeringen in synergie met andere projecten, zoals bijvoorbeeld een dakvernieuwing met integratie van zonnepanelen of een dakconstructie met geïntegreerde zonneboiler. Dergelijk projecten hebben steeds een specifieke beoordeling en opvolging.