BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4739

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Transportkosten - Studenten ouder dan zesentwintig jaar - Kortingen - Stand van zaken
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
reizigerstarief
plaatsbewijs
________
28/12/2011Verzending vraag
13/2/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2614
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4739 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Momenteel kan tot de leeftijd van zesentwintig jaar gebruik worden gemaakt van een Campuskaart. Mensen die ouder zijn, maar die door allerlei omstandigheden toch nog studeren of terug gaan studeren, beschikken niet meer over een reductiesysteem, want sinds 1 februari 2010 verdween de kortingskaart van 50 %. Voor oudere studenten kunnen de transportkosten sterk oplopen.

In zijn jaarverslag 2010 adviseert de Ombudsman van de Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) om een formule te zoeken die tegemoetkomt aan deze oudere studenten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Erkent de geachte minister de nood aan een nieuw of aangepast reductie of passysteem voor studenten ouder dan zesentwintig jaar?

2) Volgt zij het advies van de Ombudsman om hieromtrent een aangepast systeem uit te werken? Gaf zij hieromtrent richtlijnen aan de NMBS? Zo ja, welke? Zo niet, waarom niet?

3) Wanneer zal de NMBS met dergelijk systeem klaar zijn en welke bepalingen en voorwaarden zullen aan het gebruik ervan worden verbonden?

Antwoord ontvangen op 13 februari 2012 :

Studenten tot en met 25 jaar kunnen gebruik maken van de zeer voordelige studententarieven van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS).

Éénmaal de leeftijd van 26-jaar bereikt kunnen de schoolgaande jongeren gebruik maken van een traditioneel abonnement.

De creatie van een bijkomend schooltarief voor “oudere” studenten of de verschuiving van de leeftijdsgrens wordt momenteel niet onderzocht. Het zetten van een leeftijdsgrens voor voordelige schooltarieven is een algemeen gegeven dat eveneens wordt toegepast bij de regionale vervoers-maatschappijen en bij collega spoormaatschappijen. Daarbij werd gekeken naar de gemiddelde leeftijd van de afstuderende studenten. Éénmaal de leeftijdsgrens voorbij vervallen deze reizigers bij andere vervoersmaatschappijen in het klassieke aanbod.

Bovendien zou de creatie van bijkomende, voordelige vervoerbewijzen een belangrijke negatieve financiële impact hebben voor de NMBS.

Daarnaast gaat de creatie van bijkomende vervoerbewijzen ook in tegen de gevraagde tariefvereenvoudiging door onder andere de ombudsman.