BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4737

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Diegem - Beperkt aanbod van treinen - Maatregelen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
pendel
bedrijvenpark
________
28/12/2011Verzending vraag
13/2/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2406
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4737 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De kantoorzone van Diegem huisvest tientallen grote bedrijven, met een dagelijkse mobiliteit van honderden werknemers. Deze klagen sterk over een heel beperkt aanbod van treinen. De meest recente aanpassingen van de dienstregeling hebben deze kreupele situatie nog verergerd. Zo rijdt er om 16 u 32, niet meteen een kantooruur, een trein. Daarna moet men anderhalf uur wachten voor een volgende. Ook 's morgens laat het aanbod veel te wensen over. Hierover schreven werknemers van verschillende bedrijven brieven naar de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). Daarop volgden beloftes maar geen realisaties. Brieven aan de ombudsman werden zelfs niet beantwoord.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Beaamt de geachte minister dat het NMBS-aanbod in het station van Diegem ruim onvoldoende inspeelt op de nood aan verbindingen voor de vele forenzen die in de kantoorzone werken?

2) Hoe apprecieert zij de vaststelling dat de NMBS hierover nadrukkelijk en herhaaldelijk werd ge´nformeerd en reageerde met beloftes die echter geen enkel concreet gevolg kregen? Hoe reageert ze op het feit dat de recente aanpassing van de dienstregeling het probleem nog verergerde en de brieven aan de ombudsman geen antwoord kregen?

3) Overweegt zij om aan deze spijtige situatie een concrete verbetering aan te brengen? Zal zij de NMBS instrueren om deze nood te lenigen? Zo ja, op welke termijn en met welke maatregelen? Zo niet, hoe verklaart zij haar inertie met betrekking tot deze relevante probleemstelling?

Antwoord ontvangen op 13 februari 2012 :

Diegem wordt momenteel bediend door twee CityRails per uur. In de piekuren wordt dit aanbod aangevuld 's ochtends en 's avonds met twee semidirecte P-treinen van/naar Landen en twee P-treinen van/naar Oostende en van/naar Mouscron via de Noord-Zuidverbinding.

Dat zijn in totaal niet minder dan 73 treinen (voor de twee richtingen samen) die stoppen in Diegem.

Het bestaande aanbod mag dus als groot worden beschouwd en voldoet al grotendeels aan de verplaatsingsbehoeften van en naar Diegem. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) is zich echter degelijk bewust van de aantrekkelijkheid en het potentieel van Diegem en blijft aandachtig voor de vragen inzake bijkomende stops.

Er moet echter rekening worden gehouden met het feit dat de huidige infrastructuur aan de in- en uitritten van Brussel het niet mogelijk maken de vier beschikbare sporen in Diegem maximaal te benutten. Immers, kant Brussel-Noord moeten nog werken worden uitgevoerd om het verkeer van lijn 36N te scheiden van het verkeer van de lijnen 50 en 60 (Jette). Kant Brussel-Zuid is het viersporig maken van lijn 50a naar Gent aan de gang. Dankzij die werken komt er een rechtstreekse toegang tot koker 1 van de Noord-Zuidverbinding die de voorrang geniet voor een rechtstreekse toegang tot lijn 36N naar Leuven (het einde van de werken is gepland tegen eind 2016). Zodra die werken voltooid zijn, zal het trage verkeer (vanwege de bediening van de stopplaatsen tussen Leuven en Brussel) gescheiden worden van het snelverkeer (IC-treinen) wat vandaag niet het geval is voor alle treinen tussen Diegem en Brussel. Op dat ogenblik zal de capaciteit maximaal benut kunnen worden. Bovendien zou het eventuele stoppen van bijkomende treinen in Diegem nadelig zijn voor de rittijden voor het merendeel van de langeafstandsklanten die naar Brussel rijden.

Overigens werkt de NMBS momenteel een nieuw vervoerplan uit voor 2013. In dat kader zal ze erover waken het aanbod van/naar Diegem te optimaliseren om beter aan de verwachtingen van de klanten te voldoen.