BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4456

de Bart Laeremans (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Brussel - Criminaliteit - Evolutie
________
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
criminaliteit
officiŽle statistiek
________
28/12/2011 Verzending vraag
24/7/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1706
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4456 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over de evolutie van de criminaliteit in Brussel. Ik verwijs hiervoor naar het mondelinge debat dat we hierover hadden op 20 april 2010 in de Kamercommissie Justitie. Zo steeg het aantal strafrechtelijke dossiers dat binnenkwam op het Brussels parket tijdens de voorbije jaren, terwijl de cijfers van de politie in dalende lijn gingen. Intussen is nog niet duidelijk hoe de cijfers evolueerden voor het jaar 2010.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Is het mogelijk om voor de vijf voorbije jaren een overzicht te geven van de cijfers van het aantal binnenkomende strafrechtelijke dossiers bij het Brussels parket? Kan hierbij een uitsplitsing gemaakt worden van het aantal cijfers dat betrekking heeft op misdrijven vastgesteld in Halle-Vilvoorde enerzijds en de misdrijven vastgesteld in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel anderzijds?

2. Werd inmiddels een verklaring gevonden voor het feit dat de evolutie van deze cijfers danig verschilt tussen parket en politie? Hoe verklaart hij met andere woorden dat de cijfers van de politie in dalende lijn gingen, terwijl deze van het parket stegen?

Antwoord ontvangen op 24 juli 2012 :

1. De cijfers van het aantal binnenkomende strafrechtelijke dossiers bij het parket te Brussel zijn de volgende. 

2011

Sectie Brussel : 42 848 dossiers

Sectie Rand : 20 991 dossiers

Sectie Perm : 19 059 dossiers

Sectie Prequalificatie : 8 711 dossiers

Sectie Notificatiebureau : 4 985 dossiers 

2010

Sectie Brussel: 53 169 dossiers

Sectie Rand: 25 215 dossiers

Sectie Perm: 16 844 dossiers 

2009

Sectie Brussel: 65 929 dossiers

Sectie Rand: 33 396 dossiers 

2008

Sectie Brussel: 70 782 dossiers

Sectie Rand: 31 098 dossiers 

2007

Sectie Brussel: 86 463 dossiers

Sectie Rand: 21 984 dossiers 

2006

Sectie Brussel: 71 796 dossiers

Sectie Rand: 21 839 dossiers 

2. Als antwoord op deze vraag verwijs ik naar het antwoord dat ik formuleerde op deelvraag 3 van parlementaire vraag 5-451 die u op 26 november 2010 aan mij richtte. Daarin wordt een opsomming gemaakt van factoren die het verschil kunnen verklaren tussen de cijfers afkomstig van het parket en van de cijfers afkomstig van de politie.