BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4441

de Bart Laeremans (Vlaams Belang)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
NMBS - Agressie op treinpersoneel - Aantallen - Vervolgingen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoerspersoneel
lichamelijk geweld
geweld
officiŽle statistiek
geografische spreiding
gerechtelijke vervolging
________
28/12/2011Verzending vraag
18/5/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2119
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4441 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin 2010 bleek dat de agressie op treinpersoneel met ruim een kwart was toegenomen. Concreet waren er voor de periode van januari tot en met november 2009 1 191 gevallen geregistreerd, terwijl dit in 2008 nog 936 gevallen waren. Het is niet duidelijk of deze tendens tijdens het afgelopen jaar gekeerd is.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Kan de minister het aantal gevallen van verbale en fysieke agressie en bedreigingen tegen treinpersoneel meedelen in heel 2009? Kunnen deze cijfers opgedeeld worden per gewest?

2. Zijn de cijfers over heel het jaar 2010 inmiddels beschikbaar? Kunnen deze cijfers opgedeeld worden per gewest?

3. Wat is het aantal daadwerkelijke vervolgingen en/of veroordelingen, die het gevolg waren van deze agressies, in 2008,2009 en 2010?

Antwoord ontvangen op 18 mei 2012 :

1. en 2. De onderstaande tabel geeft het aantal feiten van agressie weer tegen treinbegeleiders tijdens de laatste vijf jaar :

 

Slagen en
verwondingen

Lichte
geweldplegingen

Bedreigingen

BeledigingenTotaal

2007

220

85

403

112820

2008

104

171

344

155774

2009

142

220

442

181985

2010

178

237

436

2331 084

2011

215

261

537

2171 230

Het fenomeen van de agressie op het spoorwegdomein heeft de volle aandacht van de Corporate Security Service en wordt geanalyseerd in het raam van een bredere sociale context.

Op het stuk van de bestrijding van agressie en diverse onbeschaafdheden in de treinen, wordt jaarlijks een operationeel actieplan opgesteld en uitgevoerd door de Corporate Security Service die instaat voor de spoorweg-veiligheidsdienst Securail.

De opdrachten en treinbegeleidingen die aan Securail worden toevertrouwd, worden opgesteld op basis van dit actieplan maar ook volgens de dagelijkse evolutie van de toestand op het spoorwegdomein.

Bovendien laten de nationale en lokale overlegstructuren tussen Securail, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en de politiediensten toe op optimale wijze de treinen en lijnen op te volgen die het onderwerp dienen uit te maken van specifieke toezichten.

In het kader van het actieplan van de Corporate Security Service werden in 2010 35 950 treinen begeleid door Securail en van januari tot en met oktober 2011 waren dat er 37 022.

De agressiecijfers worden niet bijgehouden per gewest. De opdrachten van de agenten van Securail worden uitgevoerd op basis van de prioriteiten die voorzien zijn in het Strategisch Beleidsplan van de Corporate Security Service. Zowel de strijd tegen agressie in de treinen als in de stations maken deel uit van actieplannen die op regelmatige basis worden geëvalueerd en bijgestuurd.

3. Deze vraag behoort tot de bevoegheid van de minister van Justitie.

De NMBS-Holding komt voor dit soort zaken enkel tussen in het kader van de burgerrechtelijke afhandeling van de zaak voor de recuperatie van de schade die ze lijdt naar aanleiding van de kwetsuren en de werkonbekwaamheid van het personeelslid dat het slachtoffer is van agressie evenals voor de recuperatie van de persoonlijke schade van de personeelsleden en dit in het kader van de rechtsbijstand.

Ten einde die schade te kunnen recupereren wordt inzage gevraagd in het strafdossier en geïnformeerd naar het gevolg dat het Parket zelf aan de zaak zal geven. Bij vervolging stelt de NMBS-Holding zich burgerlijke partij en wordt rechtsbijstand verleend aan het personeelslid dat zich bijgevolg eveneens burgerlijke partij kan stellen.

In het geval het strafrechtelijk dossier door het Parket geklasseerd wordt, kunnen de NMBS-Holding en haar bediende de geleden schade recupereren via een rechtszaak voor de burgerlijke rechtsmacht. De beslissing om al dan niet een rechtszaak in te spannen hangt af van de geleden schade en de omstandigheden van de zaak.