BELGISCHE SENAAT
________
Buitengewone zitting 2010
________
30 augustus 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-44

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Osteoporose - Behandeling - Forsteo - Terugbetaling voor mannen
________
chronische ziekte
geneeswijze
geneesmiddel
ziekteverzekering
remgeld
________
30/8/2010 Verzending vraag
16/12/2010 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-44 d.d. 30 augustus 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

PatiŽnten die lijden aan osteoporose worden soms behandeld met het medicament Forsteo (teriparatide). Dit is analoog aan het natuurlijk menselijk bijschildklierhormoon.

De kostprijs van een behandeling met het medicijn Forsteo is zeer duur. De prijs voor een pen Forsteo (goed voor de behandeling van een maand) bedraagt rond de 400 euro. Wetende dat men deze therapie heel wat maanden moet volgen, gaat het hier over zeer dure behandeling.

Opvallend is evenwel dat er, volgens mijn informatie, een verschil is in de terugbetaling van dit geneesmiddel op basis van het geslacht. Voor vrouwen zou Forsteo terugbetaalbaar zijn en voor mannen niet.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen::

Is deze informatie correct?

Wat zijn juist de verschillen wat betreft de terugbetaalbaarheid?

Waarop zijn deze verschillen gebaseerd?

Tenslotte had ik graag geweten of de geachte minister het nodige zal doen om geen onderscheid meer te maken op basis van het geslacht wat de terugbetaalbaarheid van Forsteo betreft.

Antwoord ontvangen op 16 december 2010 :

In antwoord op uw vraag over de terugbetaling van de farmaceutische specialiteit Forsteo® voor de behandeling van osteoporose bij de man, kan ik u melden dat deze specialiteit momenteel enkel wordt vergoed voor de behandeling van ernstige osteoporose bij de postmenopauzale vrouw.

Aangezien men zich baseert op de criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) om de diagnose van osteoporose in functie van de botdichtheid vast te stellen, ligt de prevalentie van osteoporose bij de man globaal gezien twee tot driemaal lager dan deze bij de vrouw. Dit verschil is een gevolg van het feit dat de man een hogere maximale botmassa heeft wat leidt tot een hogere botmassa op latere leeftijd. Bovendien is er een verschil in BMI (Body Mass Index) en botgeometrie tussen mannen en vrouwen. Er is evenmin, op de leeftijd van vijftig jaar, een mannelijk equivalent van de menopauze waardoor het snelle verlies van botmassa door een verhoogde botombouw zoals in de menopauze niet (of pas later) optreedt bij mannen.

Het farmaceutisch bedrijf heeft het effect van de specialiteit Forsteo® bij de postmenopauzale vrouw bestudeerd, en kon een significante vermindering van de incidentie van wervelfracturen aantonen; het effect van de specialiteit Forsteo® op osteoporose bij de man werd aanvankelijk niet bestudeerd.

In haar oorspronkelijke aanvraag tot registratie en vergoedbaarheid, vroeg het bedrijf dan ook enkel de opname en de tegemoetkoming aan van de indicatie in de behandeling van ernstige osteoporose bij de postmenopauzale vrouw.

Nadien voerde het bedrijf studies uit die het klinisch effect van de behandeling van osteoporose met de specialiteit Forsteo® bij de man aantoonden en deze indicatie is nu vergund.

Momenteel is een terugbetalingsprocedure lopende bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen voor de behandeling van ernstige osteoporose bij de man met de specialiteit Forsteo®.