BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4394

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Bpost - De Post - Aangetekende zendingen - Betwistingen - Veroordelingen
________
postdienst
________
28/12/2011Verzending vraag
15/2/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3327
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4394 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Moneytalk van februari 2010 werd een casus beschreven, waarbij De Post (bpost) werd veroordeeld omdat zij niet kon bewijzen dat de aangetekende zending effectief was afgegeven:

"Een verzekerde betaalt de premies van zijn brandverzekering niet. De verzekeringsmaatschappij verstuurt daarop een aangetekende brief naar de verzekerde om te melden dat de dekking geschorst wordt. Zonder succes: de betaling blijft achterwege. Enkele weken later breekt er een brand uit in de woonst. De verzekeraar weigert elke tussenkomst en wordt gedagvaard door de verzekerde, die beweert de aangetekende brief nooit te hebben ontvangen. De verzekerde krijgt gelijk voor de rechtbank. De verzekeraar spreekt daarop De Post aan. De verzekeraar heeft immers een bewijs dat de brief aangetekend verzonden was. Voor de rechtbank wordt De Post veroordeeld. De Post moet immers kunnen aantonen dat zij ook effectief een aangetekende brief heeft afgegeven."

In de conclusie in het artikel wordt erop gewezen dat De Post zich niet op haar algemene voorwaarden kan beroepen om haar aansprakelijkheid te beperken.

Onze vragen:

1) Hoe vaak werden tot op heden aangetekende zendingen betwist? (Graag de gegevens van vraag 1 tot en met 4 per jaar en per gewest).

2) Hoe vaak kwam het tot een rechtszaak?

3) Hoe vaak werd De Post veroordeeld?

4) Hoeveel schadevergoeding werd naar aanleiding van die betwistingen aan gedupeerden uitbetaald?

Antwoord ontvangen op 15 februari 2012 :

1 en 2) In 2009 werden vier betwistingen met betrekking tot aangetekende zendingen voor de rechtbank gebracht. In 2010 waren er dat twee.

Het mag dan ook duidelijk zijn dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen een rechtszaak tegen bpost wordt gestart.

3 en 4) Aangezien niet in alle betreffende rechtszaken reeds een definitieve gerechtelijke beslissing is genomen en deze gegevens tot de vertrouwelijke bedrijfsinformatie behoren, is bekendmaking ervan niet opportuun.