BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4386

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
bpost - Personeel - Taalaanhorigheid
________
postdienst
overheidsapparaat
taalgebruik
officiŽle statistiek
________
28/12/2011Verzending vraag
15/2/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-748
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4386 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische staat en via het internet raadpleegbaar is. Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor de bpost.

Kan de minister mij daarom voor dit overheidsbedrijf meedelen, telkens opgesplitst volgens taalaanhorigheid:

1. hoeveel personeelsleden er in 2010 (bij voorkeur op datum van 30 juni 2010) in dienst waren, uitgedrukt in voltijdse eenheden;

2. hoeveel statutaire en contractuele personeelsleden er waren (en desgevallend hoeveel personeelsleden nog een ander statuut hebben)?

Graag kreeg ik ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

Antwoord ontvangen op 15 februari 2012 :

1) In totaal waren er 29 024 personeelsleden (in FTE) waarvan:

Nederlandstalig: 16 383

Franstalig: 12 641

2)


Taalgroep


D

E

F

H

Totaal

FTE

Franstalige

Contractueel

2.96

710

187

520

4.38Student

238

80  318Statutair

5.21

2.09

334

307

7.94


Nederlandstalig

Contractueel

4.1

818

200

615

5.73Student

150

52

 


202Statutair

6.95

2.62

437

445

10.45

FTE totaal19 606

6 373

1.16

1.89

29 024

Functieniveaus

D (postman, sorteerder, uitreiker,…)

E (loketbediende, technicus, teamcoach,…)

F (dienstleider, teamleider, postmeester,…)

H (kantoorhouder, operational platform manager,…)