BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4378

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum - Personeel - Taalaanhorigheid
________
strafgevangenis
taalgebruik
officiŽle statistiek
overheidsapparaat
________
28/12/2011 Verzending vraag
2/5/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-734
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4378 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische staat en via het internet raadpleegbaar is. Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum.

Kan u mij daarom voor deze instelling meedelen, telkens opgesplitst volgens taalaanhorigheid:

1. hoeveel personeelsleden er in 2010 (bij voorkeur op datum van 30 juni 2010) in dienst waren, uitgedrukt in voltijdse eenheden;

2. hoeveel statutaire en contractuele personeelsleden er waren (en desgevallend hoeveel personeelsleden nog een ander statuut hebben)?

Graag kreeg ik ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

Antwoord ontvangen op 2 mei 2012 :

Het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum werd bij koninklijk besluit van 19 april 1999 opgericht. Aan dit koninklijk besluit werd echter verder geen uitvoering gegeven.