BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4336

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister van Landsverdediging
________
Afghanistan - Afghanistan-conferentie - Belgische engagementen - Evolutie - Verkiezingen - Exit-scenario
________
internationale conferentie
Afghanistan
ontwikkelingshulp
________
28/12/2011Verzending vraag
18/1/2012Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4335
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4336 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Bonn vond in december een conferentie omtrent Afghanistan begonnen met deelname van de ministers van Buitenlandse Zaken en hoge vertegenwoordigers van vijfentachtig landen, alsmede zestien internationale organisaties. Hoewel de Afghanistan-conferentie diende om de Afghanen gerust te stellen dat ze niet aan hun lot zullen worden overgelaten na de terugtrekking van de buitenlandse troepen in 2014, blijft de buitenwereld zeer verdeeld over Afganistan. De Afghaanse bevolking vreest voor een herhaling van het scenario van begin jaren 1990, toen de westerse landen zich terugtrokken van zodra het toenmalige Sovjetbewind in Kabul was gevallen. Dit mondde uit in de heerschappij van de Taliban.

Volgens president Karzai is de jonge Afghaanse democratie nog uiterst kwetsbaar. Armoede en onderontwikkeling vormen nog steeds de grootste uitdaging. Naast de afwachtende houding van toeristen, eist dergelijke onzekerheid zijn tol op het welzijn van de bevolking. Daarnaast zorgt dit voor een negatief effect op de hervorming en de ontwikkeling van de Afghaanse samenleving.

In dit kader had ik graag volgende vragen voorgelegd aan de geachte ministers:

1) Hoe staat u tegenover de politieke beloftes van de Afghanistan-conferentie, rekening houdende met de sterk verdeelde internationale reacties rond de oorlog in Afghanistan? Welke engagementen heeft ons land aangegaan en kan u dit concreet toelichten wat budgetten en concrete projecten betreft?

2) Hoe evalueert u de uithaal van president Karzai naar de internationale gemeenschap, inzake het negatieve effect op de hervorming en de ontwikkeling van de Afghaanse samenleving? Hoe ziet u dit evolueren na 2014?

3) Het gevaar bestaat immers dat de Taliban na uitschakeling terug kan komen, en deze vorderingen teniet kan doen. Welke acties zullen worden ondernomen om dergelijk scenario te vermijden en om de rechtmatigheid van de Afghaanse parlementsverkiezingen van 2014 te vrijwaren? Welke concrete bijdrage levert BelgiŽ hieraan?

4) Hoe ziet u de kansen voor Afghaanse vrouwen om deel te nemen aan deze verkiezingen in 2014, en hoe evalueert u het sluipende gevaar dat de Taliban dit verhindert? Welke rol kan ťn gaat BelgiŽ hier vervullen?

5) Meent u dat het exit-scenario uit Afghanistan haalbaar is in het licht van de vele problemen die nog niet zijn opgelost? Kan u toelichten?

Antwoord ontvangen op 18 januari 2012 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

Gezien de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken, bevoegd is in deze materie verwijs ik het geachte lid naar zijn antwoord op uw vraag nr. 5-4335 van 28 december 2011.