BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4325

de Richard Miller (MR)

aan de minister van Justitie
________
Gerechtelijke onderzoeken - Telecomonderzoeken - Kostprijs - Herziening van de tarieven - Onderhandelingen met de operatoren
________
gerechtelijk onderzoek
telefoon- en briefgeheim
provider
________
28/12/2011 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-253
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4325 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

De telecomoperatoren worden, in het kader van gerechtelijke onderzoeken, vaak verzocht inlichtingen mee te delen over de communicaties van sommige mensen, of zelfs het afluisteren van telefoongesprekken en elektronische onlinecommunicaties te vergemakkelijken.

De opzoekingen die door de telecomoperatoren worden verricht, worden gefactureerd aan de Staat, vaak tegen hoge prijzen.

U hebt in de vorige regeerperiode aangekondigd dat u de intentie had om met de betrokken operatoren een prijsdaling te onderhandelen.

Ik heb volgende vragen :

1) Hebt u, samen met uw collega belast met de regularisering van de telecommunicatiesector, effectief contacten gelegd? Zo ja, wanneer hebben die contacten en de erop volgende onderhandelingen plaatsgehad? Is dat dossier afgerond of zal het eerstdaags kunnen worden afgerond?

2) Welke bedragen heeft uw departement in 2010 uitgegeven om de onkosten voortvloeiend uit de door het gerecht gevorderde telecomonderzoeken te dekken?

3) Welke bedragen zijn ingeschreven voor het eerste semester van 2011 voor dezelfde sector en hetzelfde type van vordering?