BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4285

de Helga Stevens (N-VA)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
NMBS - Treinreizigers met een beperkte mobiliteit - Aantallen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
lichamelijk gehandicapte
officiŽle statistiek
geografische spreiding
faciliteiten voor gehandicapten
________
28/12/2011Verzending vraag
13/3/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-697
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4285 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op een eerdere schriftelijke vraag (nr. 4-2437) over het aantal treinreizigers met een beperkte mobiliteit werden me de gegevens voor de jaren 2006-2007 meegedeeld. Pas vanaf 2006 immers hield het call center een beperkte databank bij.

Vanaf 1 november 2008 werd de registratiemethode gewijzigd: alle aanvragen, telefonisch of via het online formulier, werden vanaf toen geregistreerd, met inbegrip van alle details van de aanvragen. Bedoeling was dat de NMBS over een meetinstrument zou kunnen beschikken dat meer inzicht kan verschaffen in het reisgedrag van de klanten die op deze service een beroep doen.

Graag had ik volgende vragen voorgelegd:

1. Hoeveel personen met een beperkte mobiliteit deden een aanvraag voor assistentie in de jaren 2008 en2009?

2. Op hoeveel van die aanvragen kon niet ingegaan worden? Wat zijn de belangrijkste redenen voor deze weigeringen?

3. Graag had ik een uitsplitsing gekregen van de gegevens per jaar, per regio (provincies /gewesten) en per type assistentie waarom verzocht werd.

Antwoord ontvangen op 13 maart 2012 :

1. Het aantal aanvragen voor assistentie in

2008: 2 692;

2009: 16 480;

2010: 23 141.

De cijfers voor 2011 zijn nog niet beschikbaar.

2. Voor 2008 is de opsplitsing aanvaard/geweigerd niet bekend.

Voor 2009:

Aantal aanvragen aanvaard: 14 179;

Aantal aanvragen geweigerd: 2 301.

Voor 2010:

Aantal aanvragen aanvaard: 20 234;

Aantal aanvragen geweigerd: 2 907.

De cijfers voor 2011 zijn nog niet beschikbaar.

De redenen voor weigering zijn de volgende :

- 75 % van de ‘geweigerde’ aanvragen worden geannuleerd door de klant zelf;

- 25 % van de ‘geweigerde’ aanvragen worden geannuleerd wegens personeelsgebrek in de stations.

3. In de huidige stand worden de tussenkomsten niet per regio en per type assistentie ingedeeld.