BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4112

de Claudia Niessen (Ecolo)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen en afschaffing van treinen - Verbinding naar Eupen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
pendel
________
28/12/2011Verzending vraag
19/9/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2898
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4112 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

In 2010 heeft de stiptheid van het Belgische spoorverkeer een historisch dieptepunt bereikt. Vooral tijdens de spitsuren en in de avonduren moeten reizigers en pendelaars heel wat geduld oefenen.

In 2010 hebben 14% van de treinen op het Belgische spoorwegnet een vertraging van meer dan zes minuten opgelopen. Volgens de officiŽle mededelingen van de Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) zou 85,7% van de treinen volgens het officiŽle uurrooster hebben gereden in 2010.

Het zijn vooral de treinen tijdens de spitsuren die vertragingen oplopen. Vorig jaar reden 16,3% van de treinen in de ochtendspits en 20,7% van de treinen in de avonduren met vertraging. Tijdens het week-end zijn de resultaten beter, dan rijden 90% van de treinen volgens het geplande uurrooster. Ongeveer 2% van de treinen werd gewoon afgelast om verschillende redenen.

De reizigers van de Duitstalige Gemeenschap beschikken over een interessante en aantrekkelijke treinverbinding tussen het station van Eupen en de metropolen Luik, Brussel, en zelfs Oostende, een verbinding die ook tal van onze Duitse buren kunnen gebruiken. Ook die verbinding heeft geregeld te maken met de genoemde vertragingen.

Bijzonder vervelend voor deze reizigers is het feit dat het station van Eupen niet meer bediend wordt wanneer de vertragingen te hoog oplopen en dat de trein niet verder rijdt dan Welkenraedt, waar niet automatisch aansluiting wordt verzekerd voor Eupen.

Om een antwoord te kunnen bieden op de subjectieve indrukken van tal van pendelaars en reizigers met betrekking tot de aangehaalde feiten, heb ik volgende vragen:

1) Wat is sedert begin 2011 het percentage treinen dat het station van Eupen met vertraging heeft bereikt en dat van daaruit met vertraging is vertrokken?

2) Hoeveel verbindingen werden in dezelfde periode afgelast, zodat er dus geen verbinding verzekerd was met Eupen, terwijl geen enkele andere trein werd ingezet om Eupen te bedienen?

3) Volgens welke criteria wordt een rit tot het eindstation afgelast en wanneer wordt er voorzien in een trein die Eupen bedient wanneer een traject voortijdig wordt afgebroken in Welkenraedt? Wie neemt die beslissing?

4) Wat zijn de belangrijkste redenen van de vertragingen op deze lijn en hoe kan dit worden verholpen?

Antwoord ontvangen op 19 september 2012 :

1.   Het percentage van de treinen die in het station Eupen zijn aangekomen met een vertraging van minder dan 6 minuten in 2011 is als volgt : 

Treinen aangekomen in Eupen met minder dan 6 minuten vertraging

Januari

48,9 %

Februari

43,4 %

Maart

34,9 %

April

29,8 %

Mei

26,6 %

Juni

36,0 %

Juli

72,9 %

Augustus

72,8 %

September

60,2 %

Oktober

66,2 %

November

75,1 %

December

47,6 %

Het aantal treinen die het station Eupen hebben verlaten met een vertraging van minder dan 6 minuten in 2011 is als volgt : 

Aantal treinen bij vertrek te Eupen met minder dan 6 minuten vertraging

Januari

21

Februari

15

Maart

20

April

17

Mei

16

Juni

22

Juli

13

Augustus

27

September

18

Oktober

23

November

11

December

29

2.   Het aantal treinen dat werd afgeschaft op de relatie IC-A Oostende - Eupen in 2011 is als volgt :  

Aantal afgeschafte treinen

Januari

65

Februari

25

Maart

27

April

21

Mei

19

Juni

19

Juli

24

Augustus

32

September

33

Oktober

99

November

44

December

38

Totaal

446

3.   In geval van treinvertraging op de relatie IC-A (Oostende – Eupen) worden de volgende aanpassingsscenario's opgesteld die door Infrabel en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) bij elke verandering van de treindienst worden herzien : 

De IC-A van Oostende wordt beperkt tot Welkenraedt zodra hij een vertraging van 20 minuten heeft in Luik-Guillemins. De evenwichtstrein vertrekt dus uit Welkenraedt. De IC-A's rijden de hele dag over en weer tussen die twee bestemmingen. Ze stoppen een bepaalde tijd in hun eindstation vooraleer in de andere richting te vertrekken. De minste vertraging van een dergelijke trein brengt opeenvolgende vertragingen mee voor de volgende treinen die op dezelfde lijn rijden.  

Om die gevolgvertraging te beperken wordt de relatie IC-A Oostende - Eupen beperkt tot Welkenraedt opdat de evenwichtstrein zou kunnen vertrekken naar Brussel en Oostende en de opgelopen vertraging zou inlopen.  

De beslissing om die aanpassingsscenario's toe te passen ligt bij Traffic Control (centrale verkeersleidingscel). 

4.   De relatie IC-A Oostende – Eupen is een vrij lange treinrelatie en kan dus te lijden hebben van gevolgvertraging op het traject ingevolge incidenten van uiteenlopende aard. Bovendien rijden de treinen van die relatie op verschillende lijnen en spoorwegknooppunten waar er momenteel grote investeringswerken aan de gang zijn (Brugge – Gent-Sint-Pieters, Gent-Sint-Pieters, vertakking Sint-Katherina-Lombeek (nabij Denderleeuw) - vertakking Brussel-Klein Eiland). 

Tijdens de werken op de lijn 37 tussen Pepinster en Olne was een dienstverlening op enkel spoor noodzakelijk.   

Als er zich op dat lijnvak een incident voordoet, zijn de gevolgen nog erger voor het spoorverkeer, net vanwege de enkelsporige exploitatie. 

De meest voorkomende incidenten zijn :

  • ten laste van derden (vertragingen te wijten aan het DB-net, kwaadwillige daden, persoonsongevallen, enz.) ;

  • te wijten aan de infrastructuur (gestoorde wissels, gestoorde seinen, enz.) ;

  • defecten aan het materieel. Materieelpannes kunnen niet altijd meteen worden opgelost bij gebrek aan materieel en/of personeel.  

Bovendien wordt de verbinding IC-A Oostende-Eupen het voorwerp uit van een volledige gedetailleerde analyse om de stiptheid te verbeteren : 

De belangrijkste actiepunten die hier uit voortvloeien houden verband met :

  • een sterkere robuustheid van de dienstregelingen ;

  • een betere harmonie tussen bepaalde grote werken en een betere aanpassing van de dienstregeling in functie van deze werken ;

  • de bewustmaking van het personeel om hun taken scrupuleus uit te voeren ;

  • het nemen van maatregelen om de rit in de Noordzuidverbinding te vergemakkelijken ;

  • bepaalde punctuele maatregelen.