BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4105

de CÚcile Thibaut (Ecolo)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Aarlen - Station - Parkings - Capaciteit
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
parkeerterrein
________
28/12/2011Verzending vraag
13/12/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3503
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4105 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sinds maandag 22 november 2010 moet iedereen die de parking van het station van Aarlen gebruikt, betalen. De pendelaars kunnen kiezen tussen een ticket van 5 euro per dag of een maandelijks abonnement van 25 euro.

Het nieuwe parkingbeleid van de NMBS gaat in Aarlen gepaard met de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen omdat er onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn voor de pendelaars.

1) Kunt u meedelen wat de capaciteit is van de verschillende parkings in het station van Aarlen?

2) Wat is het bezettingsgraad ervan?

Antwoord ontvangen op 13 december 2012 :

1. De strategie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Holding inzake de parkings van de zevenendertig stations is gebaseerd op vier fundamentele doelstellingen die ook in het beheerscontract zijn opgenomen:

  • gewaarborgde beschikbaarheid van plaatsen voor de regelmatige treinkaartreizigers;

  • gedifferentieerde tarifering volgens de stations- en gebruikerstypes en volgens de lokale markt;

  • de ontvangsten dekken de exploitatiekosten;

  • het gebruik van het openbaar vervoer naar het station niet ontmoedigen.

De voorgestelde parkingproducten, onder andere aan het station Aarlen, werden bepaald op basis van de prioriteit die aan de gebruikers moet worden toegekend zoals vastgelegd in het beheerscontract, namelijk:

  • de regelmatige reizigers met een treinkaart;

  • de occasionele reizigers zonder treinkaart (biljet voor één dag, Go Pass, Railflex, ...);

  • de niet-reizigers.

Bij voorrang zijn de beschikbare parkeerplaatsen gereserveerd voor de regelmatige reizigers met een treinkaart. Alleen die kunnen een parkeerabonnement kopen. Het principe is die mensen die dagelijks de trein nemen op ieder ogenblik van de dag een plaats te garanderen.

Op de site van Aarlen zijn er twee parkings: parking GARE P1 (105 plaatsen + drie voor de personen met beperkte mobiliteit) aan de Avenue de la gare en de parking GARE P2 (496 plaatsen + tien voor de personen met beperkte mobiliteit) aan de Avenue Zénobe Gramme. De gevraagde prijs is bijzonder gunstig voor de geabonneerde reizigers. Die prijs volstaat net om de onderhoudskosten en de exploitatiekosten van de parkings te dekken.

2. De bezettingsgraad van parking GARE P1 is 87,61 % en die van parking GARE P2 is 86,49 %.